“มนพร”ตรวจความพร้อมท่าเทียบเรือในลำน้ำเจ้าพระยารับ “ลอยกระทง”

“มนพร” พร้อมอธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจความพร้อมความปลอดภัยทางน้ำก่อนเทศกาลลอยกระทง ตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 66

  • คมนาคม-กรมเจ้าท่าจับมือตำรวจน้ำ กองทัพเรือ
  • ดูความปลอดภัยตลอดลำน้ำเจ้าพระยา-คลอง
  • ระดมเจ้าหน้าที่ 859 คน เรือตรวจการณ์ จำนวน 71 ลำ

นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า(จท.) ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 39 ตรวจความพร้อมความปลอดภัยทางน้ำก่อนเทศกาลลอยกระทง ตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 66 ณ กรมเจ้าท่าและท่าเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ กรมเจ้าท่า – ไอคอนสยาม – ท่าเรือสาทร – เอเชียทีค 

โดยนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลัง ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 39 ตรวจความพร้อมความปลอดภัยทางน้ำก่อนเทศกาลลอยกระทง ตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 66 ว่า จากการลงพื้นที่จึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า(จท.)เข้มงวดในการกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชน นักท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 66 คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก เดินทางร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยบริเวณแม่น้ำ ลำคลองทั่วประเทศ  

ทั้งนี้ทางกรมเจ้าท่า ได้จัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจสอบสภาพโป๊ะเทียบเรือและเรือโดยสารก่อนเทศกาลลอยกระทง  โดยมอบนโยบายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า ณ อาคาร 39  เป็นหน่วยหลักในการบัญชาการ และควบคุมกำกับ ดูแลความปลอดภัย พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 ศูนย์ เจ้าหน้าที่พร้อมเรือตรวจการณ์ ออกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและควบคุมการจราจรทางน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบกรุงเทพมหานคร จำนวน  8 ลำ และโทรศัพท์สายด่วน กรมเจ้าท่า 1199  ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้านนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า(จท.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้นำนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณท่าเทียบเรือโดยสารจำนวน 63 ท่าเรือ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิต่าง ๆ ดังนี้  แม่น้ำเจ้าพระยา 53 ท่าเรือ คลองแสนแสบ 7 ท่าเรือ  คลองโอ่งอ่าง 1 ท่าเรือ และคลองผดุงกรุงเกษม 1 ท่าเรือ พร้อมจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยทางน้ำบริเวณ    ท่าเทียบเรือที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่นของกรุงเทพมหานคร เช่น ท่าเรือเอเชียทีค , ท่าเรือไอคอนสยาม , ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ , ท่าเรือคลองโอ่งอ่าง , ท่าเรือหัวลำโพง , ท่าเรือทำเนียบรัฐบาล และท่าเรือพระราม 8  โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่  จำนวนทั้งสิ้น 859 คน  เรือตรวจการณ์ จำนวน 71 ลำ และรถยนต์ จำนวน 128 คัน

นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับกองทัพเรือ จัดกำลังพล จำนวน 52 นาย และเรือจำนวน  8 ลำ กองบังคับการตำรวจน้ำ จัดกำลังพล จำนวน 21 นาย และเรือ จำนวน 6 ลำ / สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย และเรือ จำนวน 4 ลำ พร้อมด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจน้ำ สถานีตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล  เครือข่ายอาสาวารี มูลนิธิ   สมาคม จิตอาสาและเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ออกมาท่องเที่ยวและใช้การสัญจรทางน้ำในคืนวันลอยกระทง  พร้อมกันนี้ ยังได้สั่งการเข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ครอบครอง โป๊ะเทียบเรือ เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่าโดยเคร่งครัด

สำหรับคืนวันลอยกระทง กรมเจ้าท่า ยังได้จัดกิจกรรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และเรือตรวจการณ์ในคืนวันลอยกระทง  โดยมีหน่วยงานร่วมกิจกรรม อาทิ ตำรวจน้ำ , กองทัพเรือ , วชิรพยาบาล ผู้ประกอบการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ประกอบการเรือไฟฟ้า My Smart Ferry , มูลนิธิป่อเต๊กตึ้ง และตำรวจท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว” ตามนโยบาย “คมนาคม เพื่อความอุดมสุข ของประชาชน” และ “ราชรถยิ้ม” อันจะส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวทางน้ำในค่ำคืนลอยกระทงอย่างมีความสุข