“มนพร”ร่วมประชุม IMO หาเสียงสนับสนุนไทยเป็นคณะมนตรี

“มนพร”ตัวแทนประเทศไทยร่วมประชุมคณะมนตรี (Council) ครั้ง 130 ขององค์การประชุมสมัชชาทางทะเล ณ กรุงลอนดอน เพื่อหาเสียงสนับสนุนการเลือกตั้งให้ไทยเป็นสมาชิกฯ คณะมนตรี

นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม ได้เดินทางไปร่วมประชุมคณะมนตรี ( Council) ครั้งที่ 130 การประชุมสมัชชา( Assembly) ครั้งที่ 33 และการประชุมมนตรี ( Council) ครั้งที่ 131 ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( IMO ) ซึ่งได้จัดการประชุม ขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ ของ IMO กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 21- 7 ธันวาคม 2566 โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ,นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) ,นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ,นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ,นายดำรงเกียรติ เกียรติโอภาสนักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ กรมเจ้าท่า ,นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และ เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญ กรมเจ้าท่า ร่วมคณะไปด้วย

นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม กล่าวว่า การเดินทางมาประชุมครั้งนี้มาเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อหาเสียงในการประชุม IMO ซึ่งเป็นทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการกำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทะเล ความมั่นคง และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากการเดินเรือ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติภายใต้อนุสัญญาฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับประเทศสมาชิก ซึ่งมีทั้งหมด 175 ประเทศ

ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ ถือว่าสำคัญมาก สำหรับประเทศไทย เพราะเป็นการมาหาเสียงในการเลือกตั้ง คณะมนตรี ( Council) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานของ IMO ที่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกจำนวน 40 ประเทศ ซึ่งมีวาระการทำงาน 2 ปี เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล และประเทศไทยเราเข้าร่วมเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 20 กันยายน 2516 จนถึงวันนี้ก็ 50 ปีแล้ว