“มนพร”ตรวจโครงข่ายคมนาคมทางน้ำ อุดรธานี หวังเร่งพัฒนาท่าเรือ

“มนพร”ตรวจราชการโครงข่ายคมนาคมทางน้ำ อุดรธานี หวังเร่งพัฒนาท่าเรือต่อยอดเศรษฐกิจในพื้นที่

  • รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
  • เพื่อนำไปพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำ
  • กำชับตรวจสภาพอุปกรณ์ประจำเรือให้พร้อม

นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 66 ณ จุดก่อสร้างท่าเรือบริเวณทะเลบัวแดง บึงหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ว่า

ตามนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม ในการให้บริการและกำกับดูแลโครงข่ายคมนาคมเพื่อความสุขของประชาชนในทุกมิติ

ทั้งด้านความสะดวก ความปลอดภัย การให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการนำไปพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำ เพื่อนำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยจังหวัดอุดรธานีมีทะเลบัวแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ สามารถสร้างรายได้ต่อยอดเศรษฐกิจ สร้างความเจริญให้เกิดในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง

นอกจากนั้นยังได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่าเรือบริเวณทะเลบัวแดง จุดก่อสร้างบึงหนองหาน อำเภอกุมภวาปี และติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย นครพนม อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา โดยติดตามรายงานมาตรการความปลอดภัยและการให้บริการเรือท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของท่าเรือและเรือนำเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมทะเลบัวแดงในช่วงเทศกาล

รวมทั้งได้รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้นำชุมชนและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ การขอให้ดำเนินการขุดลอกบึงหนองหาน การกำจัดวัชพืชภายในบึงหนองหาน การปรับปรุงท่าเทียบเรือ ถนน สะพานโดยรอบพื้นที่ การดำเนินโครงการสัญจรสุขใจไปกับเจ้าท่าเขต 7 (Quick Win “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ราชรถยิ้ม)

ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ควบคุม กำกับดูแลการบริหารจัดการท่าเรือและเรือของผู้ประกอบการ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกประจำท่าเทียบเรือ พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ ตรวจสภาพอุปกรณ์ประจำเรือ อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด

สำหรับโครงการก่อสร้างท่าเรือบริเวณทะเลบัวแดง เป็นท่าเรือที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ประกอบด้วย พื้นที่ใช้สอยขนาด 416 ตารางเมตร งานก่อสร้างโป๊ะขนาด 4 X 8 เมตร จำนวน 1 โป๊ะ พร้อมสะพานปรับระดับขนาด 2 X 12 เมตร

ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 25 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถอำนวยความสะดวกปลอดภัยที่ได้มาตรฐานให้กับนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารที่เดินทางทางน้ำ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน