มติ 4 ต่อ 2 กนง.เสียงแตก! คงดอกเบี้ย 0.5% หั่นจีดีพีปีนี้เหลือ 0.7%

วันที่ 4 ส.ค.2564 นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กนง.มีมติ 4 ต่อ 2 เสียง คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% ต่อปี ส่วนกรรมการ 2 เสียงเห็นว่าให้ลดดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% และมีกรรมการ 1 ท่านลาประชุม

ทั้งนี้เศรษฐกิจปี 64 ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากกว่าคาด โดยโจทย์สำคัญคือ ต้องเร่งควบคุมการระบาดและกระจายวัคซีน ฟื้นความเชื่อมั่นประชาชน เพื่อกิจกรรมเศรษฐกิจและให้รายได้กลับมาขยายตัว

นอกจากนี้ กนง.เห็นว่าความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ามีอยู่สูง ทำให้ต้องช่วยเหลือผลักดันการกระจายสภาพคล่องและลดภาระหนี้ ส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการการเงินมีประสิทธิผลมากกว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ระดับต่ำ

“กรรมการ 2 ท่านที่มีความเห็นให้ลดดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มองว่าจะเป็นมาตรการเสริม พยุงเศรษฐกิจรองรับกับเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงสูงในระยะข้างหน้า”

ขณะเดียวกันในที่ประชุม กนง.ยังได้ติดตามสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในประเทศ, พัฒนาการด้านวัคซีน ทั้งประสิทธิภาพและการกระจายวัคซีน และนโยบายการควบคุมโรคและนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ปี 64 ขยายตัวเพียง 0.7% และปี 65 ขยายตัว 3.7%

อย่างไรก็ตามประมาณการอยู่ภายใต้สมมุติฐานที่ว่า หากการแพร่ระบาดโควิด-19 ควบคุมได้และทยอยผ่อนคลายมาตรการต้นไตรมาส 4 ปี 64 จะทำให้นักท่องเที่ยวปี 64 มีจำนวน 1.5 แสนคน และปี 65 มีจำนวน 6 ล้านคน แต่หากโควิด-19 ยืดเยื้อและผ่อนคลายมาตรการได้ปลายไตรมาส 4 ปี 64 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง 1 แสนคน และปี 65 เหลือเพียง 2 ล้านคน