“ภูมิใจไทย”ไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง พร้อมดูแลทุกพื้นที่ !

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงสาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงประเด็นกระแสดราม่า นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ว่า  เรื่องนี้ต้องไปถามท่าน ท่านเป็นระดับรองประธานสภาฯ ตอนที่ท่านพูดตนไม่ได้อยู่ ต้องถามว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรขณะนั้น ให้ท่านเป็นผู้ชี้แจงจะดีกว่า 

หากจะถามในส่วนของภูมิใจไทยมีการเลือกปฏิบัติหรือไม่ ให้ดูมา ตั้งแต่กำกับดูแล 3 กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำลังจะเข้าปีที่ 4 ด้วยเจตนาความเข้าใจว่าจะต้องรับใช้ประเทศและประชาชนอย่างไร 

“เราไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชัง พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคของประชาชน เป็นพรรคของคนไทยทุกคน ไม่ว่าคนนั้นจะเลือกหรือไม่เลือก มีอะไรต้องทำหน้าที่เพราะตอนนี้ทำหน้าที่เป็นรัฐบาล จะมาบอกว่าดูแลเฉพาะคนเลือกพรรคภูมิใจไทยเป็นไปไม่ได้เป็นอันขาด ไม่เคยอยู่ในหัว” 

นายอนุทิน  กล่าวต่อว่า ในส่วนของที่มีคนจะร้องเรื่องจริยธรรมนั้น นายอนุทิน มองว่าเป็นเรื่องของคู่กรณี ซึ่งเราห้ามไม่ได้ กฎหมายว่าอย่างไรก็ทำตามกฎหมาย คนที่เป็นส.ส. เป็นรัฐมนตรี เขามีวุฒิภาวะอยู่แล้ว ใครพูด ใครทำอะไร ใครประพฤติอย่างไรก็ต้องรับผิดชอบตนเอง นอกนั้นไม่มีปัญหา