“ภูมิธรรม” โต้ก้าวไกลอย่าเอาเรื่องโยกงบมาเล่นการเมืองฝ่ายค้านกันเอง

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขานุการ ผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ทวิตเตอร์ การแสดงความเห็นวิจารณ์กรณีการตัดคืนงบประมาณไปสู่งบกลาง เพื่อให้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ ไปใช้ เพื่อแก้วิกฤติโควิด ที่กำลังรุนแรงว่า การกระทำดังกล่าวกลับถูกมองด้วยความแคลงใจจากบางส่วน อยากเสนออีกแง่มุมมองให้พิจารณา มากกว่าโยนข้อหา กล่าวหาให้ร้ายกัน เพราะจะเป็นการบั่นทอนการทำงานร่วมกันโดยไม่จำเป็น

วิกฤติที่สุดวันนี้คือ วิกฤติโควิด ชีวิตและความทุกข์ประชาชนวันนี้สุดจะกล่าว การเสนอรวมทรัพยากรไปให้ผู้มีหน้าที่แก้ปัญหาให้ประชาชนมิใช่เรื่องผิด ถ้ามีปัญหาเราคงต้องมาเล่นงานคนที่บกพร่องกันอีกครั้ง ไม่อยากให้เอาการเมือง มาใช้จน เป็นอุปสรรคที่ขวางความพยายามช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ประชาชน

ข้อเสนอข้อคิดให้ ผู้หวังดีต่อบ้านเมือง มีกันไม่มากนัก พยายามสงวน ข้อแตกต่าง และร่วมมือกันให้มากขึ้น น่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่า

อย่าให้ความยึดมั่นของตน เป็นอุปสรรค ทำลายความร่วมมือกันของภาคประชาชนเลย เพราะหนทางข้างหน้า ยังอีกยาวไกล