“ภูมิธรรม”โพสต์เฟซบุ๊ก 19ก.ย.49 จุดเริ่มต้นของพัฒนาการระบบเผด็จการในสังคมไทย

  • วันนี้..19 กันยายน 2564 เวลาที่ผ่านล่วงไป 15 ปี
  • เป็นความทรงจำที่ขมขื่นของสังคมไทย
  • หลายคนยังจดจำได้ และยากที่จะลบเลือน

นายภูมิธรรม เวชยชัยที่ปรึกษา หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและเลขาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 18 ก.ย.2564  ระบุว่า  รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 : จุดเริ่มต้นของพัฒนาการระบบเผด็จการในสังคมไทย (อีกครั้ง)

19 กันยายน… วันนี้เมื่อสิบห้าปีก่อน เป็นจุดเริ่มต้นของการผลักประเทศไทยให้ถอยหลังกลับไปล้าหลังในทุกด้าน  ด้วยการที่ทหารกลุ่มหนึ่งถืออาวุธพร้อมกองกำลังที่ใช้อำนาจนอกระบบรัฐธรรมนูญยึดอำนาจจากรัฐบาลประชาธิปไตย ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากพรรคเดียวที่ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งตามฉันทามติ ของประชาชน  พร้อมกับการฉีกรัฐธรรมนูญ ปี2540  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนและมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด  

19 กันยายน 2549 จึงเป็นความทรงจำที่ขมขื่นของสังคมไทย หลายคนยังจดจำได้ และยากที่จะลบเลือนว่า ……
ครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยมีประชาธิปไตยและมีรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่ง แต่การรัฐประหารครั้งนั้นได้ทำลายฉันทามติของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงในแทบทุกระบบของสังคมไทย จนเกิดรอยร้าวลึกขึ้นในสังคมมาจนตราบเท่าทุกวันนี้…นั่นคือ “สังคมไทยได้เกิดความแตกแยกอย่างรุนแรง จนยากเกินเยียวยา”

วันนี้..19 กันยายน 2564 เวลาที่ผ่านล่วงไป 15 ปี 
เราได้เห็นพัฒนาการที่เติบโตและหยั่งรากลึกของเผด็จการในขณะที่กระบวนการประชาธิปไตยถูกบิดเบือน บ่อนทำลายให้อ่อนแรง ต้องใช้พละกำลังอย่างมากในการต่อสู้ต้านทานอำนาจเผด็จการที่แฝงร่างแปลงรูปอยู่ในรัฐธรรมนูญปี 2560  เราได้เห็นประชาธิปไตยแบบ ”แจกกล้วย” เพื่อแลกกับผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอำนาจและพวกพ้อง แทนที่จะได้เห็นประชาธิปไตยแบบ “กินได้”  ที่ทำให้ชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือทำให้คนรุ่นใหม่ได้มองเห็นอนาคตที่สดใสของตนรออยู่ข้างหน้า 

ในวันนี้คนส่วนใหญ่ของสังคมไทยประจักษ์ชัดแล้วว่าการรัฐประหารในครั้งนั้นได้ทำลายเจตจำนงประชาธิปไตยในสังคมไทยลงไป …ทำลายรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยที่ดีที่สุดในสังคมไทย  …ทำลายกฎเกณฑ์ กติกาที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันการเมืองที่เกิดขึ้นจากประชาชน และ ที่สำคัญ ได้ทำลายโอกาส ในการมีชีวิตที่ดี ของประชาชนไทยที่มีส่วนได้รับและสัมผัสกับประชาธิปไตยที่กินได้ลงไป

ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่ถูกทำลายไปนั้น เป็นประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง …ไม่ใช่ “ประชาธิปไตย แบบแจกกล้วย” ที่กำลังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ในสถานการณ์ของประเทศและของโลกที่ต้องเผชิญปัญหาวิกฤติที่รุนแรงอย่างที่พวกเราทุกคนต่างประสบกันอยู่ในเวลานี้ ประเทศชาติต้องการรัฐบาลที่มีศักยภาพ ซึ่งมีเสถียรภาพจากอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากประชาชน เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ใหญ่ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน และ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต   ไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยจอมปลอม ตาม “ระบอบประยุทธ” ซึ่งมีพัฒนาการมาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549  ที่ไม่สามารถบริหารจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิหนำซ้ำยังสร้างรอยแผลที่บอบช้ำไว้ในสังคมอย่างแสนสาหัส  

“เอา ประชาธิปไตยแบบ แจกกล้วย คืนไป”
“เอา ประชาธิปไตย ที่กินได้ ของประชาชน กลับคืนมา”