“ภราดร”ปลื้ม มติ ครม. ลดภาระช่วงโควิดระบาด “ยกเลิกผู้ค้ำประกัน-ลดดอกเหลือ 0.01%ต่อปี” ให้ผู้กู้เงินกยศ.-แนะหากเป็นไปได้ ขอให้ทำต่อเนื่อง สอดคล้องนโยบายพรรคภูมิใจไทยนายภราดร ปริศนานันทกุล โฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ทางพรรคภูมิใจไทยขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการ จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยกำหนดให้ ยกเลิกการมีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุน สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินและทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี เป็นการเฉพาะกิจ สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและมิได้เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

พร้อมขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมสู้ภัยโควิด-19 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และการชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ประจำปี 2563 และปี 2564 ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความในปี 2564 ซึ่งตรงกับนโยบายพรรคภูมิใจไทย ที่ได้เคยเสนอเอาไว้

“หากเป็นไปได้ ผมขอเสนอเพิ่มเติมว่า มาตรการทั้งหมดนี้ ควรจะดำเนินการแบบต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำเฉพาะเป็นมาตรการเยียวยาในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด -19 เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาสกับลูกหลานของเราที่จะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการศึกษาตลอดไป เพราะพรรคเห็นว่าการศึกษาสร้างคน แล้วคนจะไปสร้างชาติ การจะพัฒนาประเทศชาติได้ จะต้องทำให้ประชาชนมีการศึกษาให้มากที่สุด ไม่มีอุปสรรคด้านแหล่งทุนในการศึกษาอีกต่อไป” นายภราดร กล่าว