พีระพันธ์ุ โชว์ ครม.สัญจร นำเสนอพลังงานแสงอาทิตย์ลดต้นทุนการผลิต

พีระพันธุ์ นำเสนอแนวทางใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ที่ครม.สัญจร จ.หนองบัวลำภู

  • เตรียมเดินหน้าเต็มสูบ ใช้พลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชน
  • พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านการใช้เทคโนโลยีพลังงาน

วันนี้ (4 ธ.ค.66) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เข้าร่วมการประชุม ครม. สัญจร ณโรงแรมณัฐพงษ์ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยก่อนการเข้าร่วมการประชุมได้เยี่ยมชม และนำเสนอนิทรรศการด้านพลังงาน และผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อนายกรัฐมนตรี โดยนายพีระพันธ์ุ ได้นำเสนอเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการลดรายจ่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกร ในการนำแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ที่ต้องการน้ำในภาคเกษตรกร โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ทั้งระบบสูบน้ำจากบ่อบาดาลและการสูบน้ำจากแหล่งน้ำ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายน้ำมันดีเซลได้ค่อนข้างมาก

นอกจากนั้น ยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำเทคโนโลยีด้านพลังงานมาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้นั้นสามารถลดระยะเวลาในการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น และผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสะอาด ผ่านมาตรฐานจนได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่น โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาเสนอในการประชุม ครม. สัญจรในครั้งนี้ประกอบด้วย เมล็ดกาแฟคั่ว กาแฟกระชายดำ และชาใบพืชปาล์มจากจังหวัดเลยกล้วยติดหนึบจากจังหวัดพิจิตร ข้าวฮางงอกจากจังหวัดหนองคาย

“หลังจากที่ ผมได้รับตำแหน่ง รมว.พลังงาน เป้าหมายสำคัญนอกจากการลดรายจ่ายด้านพลังงานทั้งค่าน้ำมันและค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วไปแล้ว ยังต้องการให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีพลังงานมาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพลังงานก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีพลังงาน ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ในการสูบน้ำ รวมทั้งเทคโนโลยีโรงอบแห้งที่ใช้อบผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งนอกจากจะลดรายจ่ายค่าเชื้อเพลิงซึ่งต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังมีความสะอาดได้มาตรฐาน จนหลายผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัล OTOP และไทยเด็ด นับจากนี้ตนจะพยายามเร่งดำเนินการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการสำรวจความต้องการของเกษตรกรผ่านพลังงานจังหวัดคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยเร็ว” นายพีระพันธ์ุ กล่าว