พีทีที สเตชั่น เดินหน้าสร้างโอกาส-สร้างรายได้ สู่ชุมชน

  • จัดกิจกรรม PTTStation Matching Day 2023 ครั้งที่ 2
  • ณ พีทีที สเตชั่น สาขาสารภี จ.เชียงใหม่
  • สร้างโอกาสในการสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น

นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น จำนวนกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ จึงทำให้มองเห็นโอกาสในพัฒนาธุรกิจผ่านการยกระดับสินค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ชุมชน อีกทั้งเป็นการใช้พื้นที่ใน พีทีที สเตชั่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างรายได้ให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ โดยมีการเชื่อมโยงให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนได้พบกับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อตามแนวคิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พีทีที สเตชั่น ได้จัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการจับมือร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยปีนี้มีแผนจัดกิจกรรม PTT Station Matching Day ตลอดทั้งปี เริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศโดยผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สนใจมาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตควบคู่ไปกับ พีทีที สเตชั่น และยังเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการ SME และแบรนด์สินค้าท้องถิ่น ให้สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

สำหรับงาน PTT Station Matching Day 2023 ณ พีทีที สเตชั่น สาขาสารภีในวันที่ 10 มีนาคม 2566ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมหลากหลาย ทั้งแบรนด์ที่OR เข้าไปร่วมลงทุน แบรนด์คู่ค้า รวมถึงผู้ประกอบการท้องถิ่น (SME) กว่า 25 รายเพื่อสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจให้แก่ชุมชนนำไปสู่โอกาสในการขยายพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ในอนาคต