พิษโควิด-19 ออกฤทธิ์ทำลายธุรกิจการบินอย่างรุนแรง!! เครื่องบินจอดล้นสนามบิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลทำให้สายการบินนานาประเทศทั่วโลก ต้องลดเที่ยวบินลงจำนวนมาก โดยเครื่องบินส่วนใหญ่ต้องจอดอยู่กับที่ ส่งผลให้พื้นที่จอดตามสนามบินหลายแห่งไม่เพียงพอในการรองรับ เครื่องบินที่แต่ละสายการบินมีอยู่    

อาทิเช่นอย่างสนามบินหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ต้องนำพื้นที่ในส่วนโรงจอดเพื่อซ่อมบำรุง รวมทั้งแท็กซี่เวย์ และรันเวย์ มาเป็นที่จอดเครื่องบิน ขณะที่สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก ซึ่งได้รับผลกระทบหนักตั้งแต่ช่วงแรกๆ ต้องหันไปใช้พื้นที่อื่นๆ ภายในสนามบินฮ่องกง เป็นที่จอดเครื่องบินเช่นกัน