“พิพัฒน์”ลั่นคำสั่งห้ามเข้าภูเก็ต ไม่กระทบ “ภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์” บินเข้าจากต่างประเทศได้ฉลุย

  • นักท่องเที่ยวอยู่ครบ14 วันแล้วออกไปพื้นที่อื่น ให้โชว์ตั๋วเครื่องบินขากลับ
  • ส่วนคนไทย เอ็กซ์แพค ยังเข้าไม่ได้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากคำสั่งจังหวัดภูเก็ตควบคุมการเดินทางเข้าฯ วันที่ 3-16 ส.ค. ไม่ได้ส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยยังสามารถเดินทางเข้าภูเก็ตได้ตามปรกติ แต่ถ้าหากนักท่องเที่ยวอยู่ภูเก็ตครบ 14 คืนแล้ว ออกไปท่องเที่ยวจังหวัดอื่น ๆ และต้องเดินทางกลับประเทศจากสนามบินภูเก็ต ให้แสดงหลักฐานตั๋วเครื่องบินกลับในวันนั้น ผ่านเข้าภูเก็ตได้ ส่วนนักท่องเที่ยวไทย และชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศ (เอ็กซ์แพท) ที่มีภูมิลำเนานอกจังหวัดภูเก็ต ยังไม่สามารถเดินทางเข้าภูเก็ตได้ ยกเว้นกลุ่มที่ระบุในคำสั่งที่ผู้ว่าฯ ประกาศออกมา

สำหรับบุคคลและยานพาหนะ ที่ได้รับยกเว้น ประกอบด้วย
1) รถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย
2) ขนส่งยา วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์
3) ขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์
4) ขนส่งแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง
5) ขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันทางการเงิน
6) ขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์
7) ผู้มีความจำเป็นในการเดินทางออกทางช่องทางระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต้องมีตั๋วโดยสาร ของวันที่เดินทาง เท่านั้น)
8 ) ผู้ที่ได้รับคำสั่งหรือมีหนังสือมอบหมายจากต้นสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและควบคุมโรคในจังหวัดภูเก็ต
9) ผู้ที่ได้รับคำสั่งจากส่วนราชการให้ไปหรือมาปฏิบัติภารกิจจำเป็นเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
10) ผู้ที่มีนัดหมายตามกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนว่าหากเลื่อนเวลานัดหมายดังกล่าวจะทำให้กระบวนการพิจารณาเสียหายอย่างร้ายแรง หรือมีนัดหมายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณีหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง
11) ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร และอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง เฉพาะที่ใช้ในการดำเนินการโครงการเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย หรือโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน
12) กรณีอื่นใดซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ต้องวินิจฉัยสั่งการ ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำด่านตรวจภูเก็ตเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเป็นรายกรณี