‘พิพัฒน์’ลงนามบันทึกร่วมกับซาอุฯ หนุนการท่องเที่ยว 2 ประเทศ

  • ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
  • หนุนแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ
  • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนเอกสารบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย โดยมีบันทึกความเข้าใจฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรของทั้งสองราชอาณาจักร ผ่านการพัฒนาความร่วมมือระดับทวิภาคในสาขาการท่องเที่ยว ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนกิจกรรมและโครงการด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคการท่องเที่ยวและภาคการบริการ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
          
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในเอกสารผลลัพธ์ที่สำคัญของการเสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการของเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุล อะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งเสด็จฯ ทรงร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders’ Meeting: AELM) ในฐานะแขกของประธาน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
          
ทั้งนี้ พิธีลงนามฯ ดังกล่าว มีเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุล อะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทยร่วมเป็นสักขีพยาน และในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคี ไทย-ซาอุดีอาระเบีย และงานถวายพระกระยาหารค่ำด้วย