“พิพัฒน์”ตั้งเป้าปีนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยทะลุ 11 ล้านคน

  • มุ่งสร้างรายได้ 1.5 ล้านล้านบาท
  • ชี้คนไทยต้องพยายามช่วยกัน
  • ดูแลให้นักท่องเที่ยวรับกระเป๋าเร็วขึ้น

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า วันนี้เรารับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบปลดล็อคทุกอย่าง ต้องขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติ ศาสนา ทุกประเทศ ยินดีต้อนรับทุกคน

“สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ 10 ล้านคน เราทำได้สำเร็จแล้ว และมั่นใจว่าจะไปถึง 11 ล้านคน แต่ต้องทำอย่างไรจะไปถึง 11.5 ล้านคนในปีนี้ ทั้งนี้ตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศปีนี้ตั้งเป้าไว้ 1.28 ล้านล้านบาท ซึ่งไปถึงเป้าแน่นอนและกำลังตั้งเป้าให้ไปถึง 1.5 ล้านล้านบาท”

โดยคนไทยต้องพยายามช่วยกัน เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวในชุมชนในพื้นที่ต่ออีก1-3 วัน สิ่งที่กังวลคือปีหน้าจะทำอย่างไรให้ได้นักท่องเที่ยวเข้ามา 20 ล้านคนและต้องมีรายได้จากการท่องเที่ยว 80% ของปี 2562 จึงต้องขอความร่วมมือการท่าอากาศยานและผู้เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันในการอำนวยความสะดวกให้การเดินทางเข้าไทย ทั้งเรื่องการรับกระเป๋า การตรวจสิ่งต่างๆให้รวดเร็ว

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและอีกหลายกระทรวง ทำงานไปพร้อมกัน และเตรียมจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงต่างๆ ตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องมีการวางมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ด้วย กระทรวงคมนาคมต้องเพิ่มจำนวนเที่ยวบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสอดรับตามเป้าหมาย 20 ล้านคน เมื่อเราเป็นเจ้าภาพที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทำให้ถึงเป้าแน่นอน