“พิธา” ยันขับเคลื่อนสุราไทยเข้าสู่ระบบการค้าของโลก

  • การเกิดกระจายรายได้ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ
  • เพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรทั่วประเทศ

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ได้รับหนังสือจากนายกสมาคมสุราท้องถิ่นไทย/ประธานเครือข่ายสุราแห่งประเทศไทย และตัวแทนสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจคราฟท์เบียร์  โดยขั้นตอนการทำนโยบายสุราก้าวหน้า ตั้งใจว่าจะเข้าไปแก้กฏกระทรวงของกระทรวงการคลังในช่วง 100 วันแรกของการเป็นรัฐบาล ไม่ให้มีการกีดกันผ่านทุนจดทะเบียน หรือแรงม้า หรือคนงาน ไม่ว่าเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ให้ผลิตได้

อย่างไรก็ตามทั้งหมดเป็นแค่กระดุมเม็ดแรก เพราะกระดุมต่อมาคือเรื่องกฏหมายห้ามโฆษณา เรื่องใบอนุญาตแอลกอฮอล์ และทำให้เข้าสู่ระบบการค้าของโลกให้ได้ และการขับเคลื่อนนโยบายนี้ เป็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรมต้องทำงานร่วมกัน

“นโยบายนี้เป็นการเพิ่มผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค เพราะจะทำให้การเกิดกระจายรายได้ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรทั่วประเทศ” หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าว

ทั้งนี้พรรคก้าวไกลย้ำมาตลอดว่าการผลักดันสุราก้าวหน้า ไม่ใช่เพื่อเพิ่มการบริโภค แต่เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และตั้งใจจะเป็นผู้นำที่ส่งออกสินค้าพวกนี้ไปทั่วโลกให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

“อีกหน่อยเวลามีประชุมใหญ่ๆ ผู้นำต่างประเทศมาประชุมประเทศไทย ไม่ต้องใช้ไวน์ออสเตรเลีย ไวน์ชิลี ไวน์ฝรั่งเศส ผมต้องการใช้สุรากลุ่มนี้ที่มีทั้งเรื่องเล่าและคุณภาพต่างๆ ในการเสิร์ฟผู้นำ เพื่อให้เขารู้ศักยภาพของวัตถุดิบไทยและความคิดสร้างสรรค์สังคมไทย” นายพิธา กล่าว

สำหรับกรณีที่พรรคก้าวไกลจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด แต่สนับสนุนเรื่องสุราก้าวหน้าทั้งที่เป็นอบายมุขเหมือนกันนั้น นายพิธา กล่าวว่า ทั้งสุราและกัญชามีทั้งประโยชน์และโทษ ไม่มีอะไรเสรีจริง ทุกอย่างต้องมีการควบคุมให้เหมาะสม

นายสมบูรณ์ แก้วเกรียงไกร นายกสมาคมสุราท้องถิ่นไทย กล่าวว่า นโยบายสุราก้าวหน้าของพรรคก้าวไกล ทำให้ผู้ผลิตสุรารายย่อยทั่วประเทศมีความหวัง นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ตลาดสุราในประเทศไทยมีมูลค่าหลายแสนล้านบาท แต่เป็นการผูกขาดของกลุ่มทุนใหญ่เพียงไม่กี่เจ้า เมื่อพรรคก้าวไกลต้องการทลายทุนผูกขาด จึงเป็นเรื่องที่โดนใจภาคประชาชน ที่ผ่านมาไม่เคยมีพรรคการเมืองใดพูดชัดเจนขนาดนี้ วันนี้จึงขอให้ ส.ว. สนับสนุนให้การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้สำเร็จ

นายศุภพงษ์ พรึงลำภู ตัวแทนจากสมาคมคราฟท์เบียร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับพรรคก้าวไกลในชัยชนะจากการเลือกตั้ง เราทำงานด้วยกันตั้งแต่เป็นฝ่ายค้าน เห็นว่าพรรคมีความจริงใจในการแก้ปัญหาการผูกขาด วันนี้ผู้ผลิตรายย่อยทั่วประเทศไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเป็นเจ้าสัวรายต่อไป แต่เพียงอยากมีโรงเบียร์เล็กๆ และสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเอง จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันสนับสนุนพรรคก้าวไกลให้จัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็ว เพื่อสนับสนุนนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน