พาณิชย์ ไม่ห่วงไทยขาดแคลนอาหาร เร่งขายทดแทนหลายประเทศห้ามส่งออก

  • เป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าอาหารของไทย
  • ทำแผนผลักดันการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง
  • ชี้อาหารในประเทศผลิตเกินความต้องการ

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ทำให้หลายประเทศมีความกังวล ในความมั่นคงทางด้านอาหารและมีการสั่งระงับการส่งออกไปแล้วกว่า 10 ประเทศนั้น

ทางกรมฯ มองสถานการณ์ดังกล่าว เป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าอาหารของไทย เข้าไปทดแทนสินค้าจากหลายประเทศที่สั่งระงับการส่งออก ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างทำแผนผลักดันการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง

โดยจะมีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่างๆรวมถึงโอกาสในการส่งออกของไทยจากทูตพาณิชย์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อผลักดันให้การส่งออกของประเทศเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและไม่ห่วงว่าประเทศไทยจะเกิดวิกฤตในเรื่องของการขาดแคลนอาหาร

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตไม่ได้เป็นประเทศผู้นำเข้า และส่วนใหญ่สินค้าอาหารในประเทศที่ผลิตเกินความต้องการของการบริโภคในประเทศจนต้องมีการผลักดันส่งออกอยู่แล้ว สินค้าหลายชนิดได้ประโยชน์จากวิกฤตทำให้ราคาจำหน่ายสูงขึ้น