พาณิชย์ เปิดตัว 2 GI ใหม่“พริกไทยจันท์”- “ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว”

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้ายกระดับสินค้าชุมชนประกาศขึ้นทะเบียน “พริกไทยจันท์”- “ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว” เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication หรือ GI) 2 รายการล่าสุดของไทย หวังดึงอัตลักษณ์ชุมชนช่วยขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง


นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดีขึ้น กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งผลักดันการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และส่งเสริมการต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยอาศัยตราสัญลักษณ์ GI เพื่อฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการรักษามาตรฐานของสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รับประทานของดีมีคุณภาพจากชุมชนต่างๆ ของไทยนายวีรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI เพิ่มอีก 2 รายการ คือ พริกไทยจันท์ ของจังหวัดจันทบุรี และลำไยพวงทองบ้านแพ้ว ของจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ปัจจุบันมีการประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทย ไปแล้วทั้งสิ้น 128 รายการ โดยยังมีสินค้าไทยที่อยู่ในขั้นตอนประกาศโฆษณาเพื่อเตรียมขึ้นทะเบียน GI อีก 6 รายการ”สำหรับสินค้า GI 2 รายการล่าสุด มีเอกลักษณ์โดดเด่น ดังนี้ (1) พริกไทยจันท์ ครอบคลุมพริกไทยแห้งทั้งเม็ดและป่น รสชาติเผ็ดร้อน กลิ่นหอมฉุนเป็นเอกลักษณ์ มี 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์จันทบุรี และพันธุ์คุชชิ่ง ปลูกและแปรรูปในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา เนินเขา ดินร่วนปนทราย น้ำไหลผ่านได้ดี ไม่เป็นพื้นที่น้ำท่วมขัง เอื้ออำนวยต่อการปลูกพริกไทย และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ (2) ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว เป็นลำไยพันธุ์พวงทอง รสชาติหวานกรอบ ผลค่อนข้างเบี้ยว เมล็ดเล็ก เนื้อหนา แห้ง ไม่แฉะ เนื้อใสจนเห็นเมล็ด ผิวเปลือกเรียบสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งปลูกในเขตอำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน มีสภาพดินเป็นดินเหนียวอุดมสมบูรณ์ บริเวณผิวดินมีอนุมูลของโพแทสเซียม (K+) ที่จำเป็นต่อการสร้างน้ำตาลของลำไย ส่งผลให้ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว มีความหวาน รสชาติถูกปากผู้บริโภคนายวีรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “นอกจากการส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI แล้ว กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากตราสัญลักษณ์ GI ในเชิงพาณิชย์ การคุ้มครองและควบคุมคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุนช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเร็วๆ นี้ จะมีการจัดงาน GI Market 2020 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24-30 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และกิจกรรมตลาด GI ในวันที่ 15 – 18 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จึงอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและสินค้าคุณภาพจากชุมชนท้องถิ่น ซึ่งนอกจากจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้ว ยังจะได้รับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน GI กลับไปอีกด้วย”