พาณิชย์​ ยันยังไม่ให้นมผง-ปลากระป๋องปรับราคา

  • ส่วนสินค้าควบคุมออกตัวใหม่
  • ต้องแจ้งก่อนวางขาย

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สินค้าและบริการควบคุมจำนวน 56 รายการ โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น เช่นแชมพู สบู่เหลว หากจะมีการเปลี่ยนขนาดบรรจุ เปลี่ยนสูตร หรือเปลี่ยนกลิ่นเพื่อวางจำหน่ายใหม่ ต้องแจ้งมายังกรมการค้าภายในทราบทุกครั้งก่อนจะวางจำหน่ายได้ โดยสินค้าจำเป็นต่างๆ

ในเวลานี้กรมการค้าภายในยังคงขอความร่วมมือผู้ผลิตจัดจำหน่ายสินค้าในราคาเดิม เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมภาระค่าครองชีพของประชาชน และจากกรณีที่มีข่าวว่าภายในเดือนมกราคมนี้นมผงสำหรับเลี้ยงทารกจะมีการปรับขึ้นราคาร้อยละ10 และปลากระป๋องปรับขึ้นราคากระป๋องละ 2 บาทนั้น สินค้าทั้ง 2 รายการ เป็นสินค้าควบคุมหากจะปรับราคาจะต้องยื่นขออนุญาตมายังกรมการค้าภายในก่อน

เวลานี้ยืนยันว่ากรมฯยังไม่มีการอนุมัติให้สินค้าทั้ง 2 รายการปรับขึ้นราคาจากราคาเดิม โดยกรณีดังกล่าวอาจเป็นการขอปรับส่วนลดทางการค้าของผู้ผลิตให้น้อยลง ทำให้ราคาจำหน่ายในท้องตลาดสูงขึ้น และสำหรับกรณีนมถั่วเหลืองจะปรับขึ้นราคากล่องละ1-2 บาทนั้น นมถั่วเหลืองเป็นสินค้าทางเลือก ไม่ใช่สินค้าควบคุมที่ต้องขออนุญาตแต่จะต้องกำหนดราคาให้สอดคล้องตามต้นทุนไม่ให้สูงเกินจริง ซึ่งกรมฯได้ประสานขอดูโครงสร้างต้นทุนว่าอัตราที่ปรับเหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนหรือไม่