“พาณิชย์” ต่ออายุห้ามส่งออกไข่ไก่อีก 30 วัน

  • สิ้นสุดมาตรการสิ้นเดือนเม.ย.63 จากเดิม 31 มี.ค.นี้
  • หลังยังพบบางพื้นที่ขาดแคลนจากคนแห่ตุน
  • ลั่นพร้อมยกเลิกทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่มีตนเป็นประธาน ได้พิจารณาต่ออายุมาตรการห้ามส่งออกไข่ไก่ อีก 30 วัน หรือสิ้นสุดสิ้นเดือนเม..นี้จากเดิมที่ได้ห้ามส่งออกชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน หรือจะสิ้นสุดมาตรการวันที่ 31 มี..นี้ แต่หากการต่ออายุอีก 30 วันและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจะพิจารณายกเลิกมาตรการห้ามส่งออกทันที

อย่างไรก็ตาม จากการที่กรมการค้าภายใน ได้ติดตามสถานการณ์การค้าไข่ไก่ พบว่า ขณะนี้ สถานการณ์ดีขึ้น หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาตรการต่างๆ ทั้งห้ามส่งออกชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน ยืดอายุแม่ไก่ไข่ยืนกรงจาก 72 สัปดาห์ เป็น 80 สัปดาห์ เพื่อให้มีปริมาณไข่ไก่เพิ่มขึ้น เร่งรัดให้ฟาร์มไข่ไก่ส่งไข่ไก่ไปยังศูนย์กระจายสินค้า (ดีซีของห้างต่างๆ เพื่อให้ดีซีส่งสินค้าถึงห้างอย่างรวดเร็ว ห้างต่างๆ จำกัดปริมาณการซื้อ  รวมถึงกำหนดราคาหน้าฟาร์มชนิดคละไว้ที่ไม่เกินฟองละ 2.80 บาท รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ค้าที่ฉวยโอกาสเอาเปรียบค้ากำไรเกินควรเอาเปรียบประชาชน

ตอนนี้ พบว่า สถานการณ์ดีขึ้น บางพื้นที่มีปริมาณไข่ไก่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องผู้บริโภคได้ แต่ในบางพื้นที่ยังไม่เพียง เพราะประชาชนยังซื้อกักตุนอยู่จำนวนมาก จึงได้ต่ออายุการห้ามส่งออกต่อไปอีก 30 วัน จากเดิมที่จะหมดอายุห้ามส่งออกวันที่ 31 มี..นี้ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายจะยกเลิกห้ามส่งออกทันที”