พาณิชย์เผยธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยงมาแรง!

  • รายได้-ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน
  • นักลงทุนส่วนใหญ่เป็นคนไทยมีจีน ญี่ปุ่นแทรก
  • คาดปี 69 มูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงไทยทะลุ 6.6 หมื่นล้านบาท

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ พบว่า ธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยงเติบโตต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 63-65) โดยปี 63 จดทะเบียนจัดตั้ง 63 ราย ทุนจดทะเบียน 101.90 ล้านบาท, ปี 64 จัดตั้ง 68 ราย เพิ่มขึ้น 5 ราย หรือ 8% ทุน 119.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.23 ล้านบาท หรือ 17% และปี 65 จัดตั้ง 130 ราย เพิ่มขึ้น 62 ราย หรือ 91% ทุน 210.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.22 ล้านบาท หรือ 77% ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 65 มีธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ดำเนินกิจการอยู่ในประเทศ 562 ราย คิดเป็น 0.06% ของธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่ และมีมูลค่าทุน 1,359.60 ล้านบาท คิดเป็น 0.006% ของทุนธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่ในไทย

ขณะที่ผลประกอบการเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยปี 63 มีรายได้รวม 3,512.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 578.93 ล้านบาท หรือ 20% จากปี 62 ที่มีรายได้รวม 2,933.51 ล้านบาท และมีกำไร 46.31 ล้านบาท ลดลง 11.32 ล้านบาท หรือ 20% จากปี 62 ที่มีกำไร 57.63 ล้านบาท ส่วนปี 64 รายได้รวม 4,267.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 755.28 ล้านบาท หรือ 22% กำไร 127.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.45 ล้านบาท หรือ 176%

สำหรับธุรกิจดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของคนไทย มีมูลค่าการลงทุน 1,334.93 ล้านบาท คิดเป็น 98.19% ของการลงทุนในธุรกิจทั้งหมด ขณะที่การลงทุนจากต่างชาติสูงสุด คือ จีน มูลค่า 5.15 ล้านบาท รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 5.02 ล้านบาท อังกฤษ 3.88 ล้านบาท และอื่นๆ 10.62 ล้านบาท

“หากพิจารณาแนวโน้มมูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงพบว่า ปี 64 มีมูลค่าสูงถึง 44,592 ล้านบาท คาดการณ์ว่าปี 69 ตลาดสัตว์เลี้ยงจะมีมูลค่าสูงถึง 66,748 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยปีละ 8.4% ซึ่งเป็นปัจจัยบวกให้กับธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ การลงทุนที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับปริมาณการขายอาหารสัตว์เลี้ยงที่สูงขึ้นเช่นกัน โดยปี 64 เพิ่มขึ้น 13% จากปี 63 ขณะที่ปี 65 คาดจะมีปริมาณการขายราว 929 ล้านกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปี 64 ประมาณ 8%”

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยงควรปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น ให้บริการโดยคำนึงถึงความสะอาด มีมาตรฐาน ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ติดตามสัตว์เลี้ยงได้ 24 ชั่วโมง มีบริการที่ครบวงจร และให้ความสำคัญกับการรักษาโรคทั้งโรคทั่วไปและเฉพาะทาง รวมทั้งคำนึงถึงการบริหารต้นทุน และใส่ใจการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อดึงลูกค้าให้มาใช้บริการซ้ำ