พาณิชย์เปิดขายสินค้าธุรกิจเพื่อสังคมผ่านออนไลน์

  • นัดผู้ประกอบการไทย 18 รายเจรจากับผู้ซื้อใน 13 ประเทศ 
  • มีทั้งสินค้าดอยคำ-อภัยภูเบศร์-Art Story ของเด็กออทิสติก  
  • ผู้ประกอบการชอบเหตุช่วยเพิ่มช่องทางส่งออกได้ 

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ โดยนำกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม (โซเชียล เอนเตอร์ไพรส์ หรือเอสอี) 18 ราย จากที่มีอยู่ 141 รายทั้งประเทศ ซึ่งถือเป็นกลุ่มนำร่อง มาเจรจาซื้อขายสินค้ากับผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ 34 ราย ใน 13 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ เมียนมา ฮ่องกง บังคลาเทศ อินเดีย เยอรมนี สเปน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐฯ เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการส่งออก คาดว่าจะมีการตกลงซื้อขายไม่ต่ำกว่า 10-15 ล้านบาท

นอกจากนี้ กรม ยังกำหนดจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์อีก 4 ครั้ง ในเดือนม.ค.-มี.ค.64 เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมกลุ่มอื่นๆ โดยขณะนี้ ได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ติดต่อผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และนำเสนอสินค้า เพื่อเชิญให้มาเจรจาธุรกิจผ่านทางออนไลน์แล้ว

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ พบผู้ซื้อผู้นำเข้าศักยภาพได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย รวมทั้งยังมีผู้ช่วยให้คำปรึกษาตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับกลุ่มเอสอี ที่จะทำให้มีประสบการณ์ในการส่งออก ก่อนจะเข้าสู่สนามการค้าแบบออฟไลน์ในเวทีถัดไปเมื่อมีความพร้อม สำหรับเอสอี ที่กรมนำมาเจรจาจับคู่ธุรกิจทางออนไลน์ครั้งนี้ เช่น ดอยคำ, อภัยภูเบศร์, มูลนิธิออทิสติกไทย นำสินค้า Art Story ที่ออกแบบลวดลายโดยเด็กออทิสติก มาร่วมขายด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ซื้อหลายประเทศ เป็นต้น

ด้านตัวแทนของมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวว่า สินค้าของมูลนิธิมีหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า เป็นต้น ซึ่งออกแบบลวดลายโดยเด็ดออทิสติกในมูลนิธิ และบางชิ้นก็นำงานศิลปะของเด็กออทิสติกมาทำเป็นลายสินค้า  ที่ผานมา สินค้าขายดีในระดับหนึ่ง และยังทำสินค้าป้อนให้กับหลายบริษัทของไทย เช่น ร้านคาเฟ่ อเมซอน ล่าสุด กำลังออกแบบนาฬิกาให้กับแบรนด์นาฬิกาชื่อดังของสิงคโปร์ โดยสินค้าทุกชิ้นที่เด็กออทิสติกออกแบบลวดลาย หรือเอางานศิลปะมาทำนั้น มูลนิธิจะมีค่าตอบแทนให้ ถือเป็นการช่วยเหลือเด็กออทิสติก และใช้ศิลปะในการเยียวยารักษา สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาทางธุรกิจออนไลน์ในครั้งนี้ ช่วยขยายโอกาส และช่องทางการส่งออกให้กับสินค้าของเราได้เป็นอย่างดี