พาณิชย์เตือนคนไทยอย่าตื่นแห่ตุนสินค้า

.หลังพบช่วงวัดหยุดคนแห่ซื้อของเกินจำเป็น

.ยันของกิน-ของใช้มีเพียงพอต่อความต้องการแน่

.ลั่นพบเบาะแสผู้ค้าฉวยโก่งราคาแจ้งสายด่วน 1569

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์จำหน่ายสินค้าในการการล็อกดาวน์ในหลายจังหวัดว่า ขอให้ประชาชนซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็นต้องใช้ตามปกติ ไม่ต้องกักตุน เพราะกรมฯได้ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายและผลิตอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ร่วมหารือกับกรมปศุสัตว์ ผู้ผลิตสินค้า ห้างซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างค้าส่งค้าปลีก ในการเร่งดูแลปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงอาหารสด ทั้งหมู ไก่ ไข่ไก่ให้มีปริมาณเพียงพอ 

“ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมพบว่า ประชาชนเข้าไปจับจ่ายใช้สอยพร้อมกัน และซื้อสินค้าในห้างค้าส่งค้าปลีก และซุปเปอร์มาร์เก็ตในปริมาณเพิ่มขึ้นจากปกติ โดยเฉพาะช่วงบ่าย-เย็น ทำให้สินค้าอาจจะลดลงไปบ้าง แต่ห้างก็ได้เร่งจัดเติมสินค้าในชั้นวาง ซึ่งมีเพียงพอต่อความต้อง โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นเนื้อสัตว์ ไข่ไก่ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” 

ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ยังคงมีสต็อกไว้เพียงพอ และขณะนี้ผู้ผลิตได้กระจายสินค้าไปยังซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างค้าส่งค้าปลีกสาขาต่างๆ ได้เป็นปกติ ซึ่งกรม ได้กำชับผู้ประกอบการให้จัดเตรียมสินค้าและจัดพนักงานช่วยเติมสินค้าในชั้นให้มากขึ้นและเร็วขึ้น รวมทั้งขอให้ปรับรูปแบบการรวบรวมและกระจายสินค้าไปยังสาขาต่างๆ ให้รวดเร็วกว่าเดิม 

สำหรับกรณีที่ร้องเรียนว่ามีร้านค้าตามชุมชน หรือหมู่บ้านอ้างสถานการณ์ล็อกดาวน์ ปรับขึ้นราคาอาหารสด อาหารปรุงสำเร็จ และของใช้จนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนั้น ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรม และประสานให้พาณิชย์จังหวัดเร่งออกตรวจสอบ หากพบค้ากำไรเกินควร ทำให้เกิดความปั่นป่วนทางราคา ก็มีความผิด ตามมาตรา 29 ของพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบเบาะแส สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมโทร. 1569 จะส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยทันที