พาณิชย์เตรียมลดราคาสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศ

  • ทั้งจัดงานธงฟ้า-รถโมบาย-ลดราคาขายในห้าง
  • ครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภค บริการ ค้าออนไลน์
  • ”ภูมิธรรม”เตรียมแถลงข่าวใหญ่ 2 ต.ค.นี้

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับภาคเอกชน ทั้งหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทยว่า ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ลดราคาสินค้า เพื่อลดค่าครองชีพให้ประชาชน หลังจากรัฐบาลได้ลดต้นทุน เช่น ค่าไฟฟ้า และน้ำมันดีเซลให้แล้ว ซึ่งภาคเอกชนยินให้ความร่วมมือ โดยจะมีทั้งการจัดมหกรรมธงฟ้าขายสินค้าราคาประหยัด การจัดรถเคลื่อนที่ขายสินค้าตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศ การเปิดจุดขายสินค้าราคาถูก และการลดราคาสินค้าที่ขายในห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ห้างท้องถิ่นต่างๆ ร้านสะดวกซื้อ พร้อมกันทั่วประเทศ ครอบคลุมกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค บริการ และการค้าออนไลน์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะแถลงข่าวรายละเอียดต่างๆ วันที่ 2 ต.ค.นี้

สำหรับเรื่องที่ภาคเอกชนต้องการให้รัฐช่วยเหลือ เช่น เร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) แก้ปัญหาอุสรรคทางการค้า อำนวยความสะดวกการนำเข้า-ส่งออก เร่งรัดการเปิดด่านการค้าชายแดน เป็นต้น

ด้านนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนยินดีให้ความร่วมมือในการลดค่าครองชีพประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ก็พร้อมให้ความร่วมมือเช่นกัน แต่ในการลดราคาสินค้า ต้องลดราคาทั้งห่วงโซ่ ไม่ใช่ลดแค่ในช่วงของผู้ผลิตสินค้า ยังต้องลดทั้งในช่วงของการขนส่ง ช่วงของรีเทล หรือผู้จัดจำหน่ายด้วย
ส่วนนายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า สมาคมฯกังวลใจว่า ตั้งแต่เดือนต.ค.-ธ.ค.66 จะมีโคงการ หรือมาตรการใดมากระตุ้นกำลังซื้อประชาชน แต่เป็นการดีที่กระทรวงพาณิชย์จัดมหกรรมลดราคาสินค้า ลดค่าครองชีพประชาชน ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการค้าให้กลับมาคึกคักได้ โดยล่าสุด สมาคม ได้ส่งรายการสินค้าที่จะร่วมลดราคามาให้กรมการค้าภายในแล้ว ซึ่งมีทั้งกลุ่มอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง