พาณิชย์เดินหน้าขึ้นทะเบียน“กล้วยตากสังคม-ทุเรียนชะนีเกาะช้าง ”เป็น GI

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI 2 รายการเพิ่มเติม คือ กล้วยตากสังคม จังหวัดหนองคาย และทุเรียนชะนีเกาะช้าง จังหวัดตราด ทำให้ปัจจุบันมีสินค้า GI ขึ้นทะเบียน 132 รายการ ครอบคลุม 76 จังหวัด สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับชุมชน

สำหรับลักษณะเด่นของสินค้า GI 2 รายการล่าสุดที่เพิ่งขึ้นทะเบียน คือ กล้วยตากสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นกล้วยน้ำว้า พันธุ์พื้นเมือง พันธุ์มะลิอ่อง และพันธุ์ปากช่อง 50 ที่ผ่านการตากแดดและอบด้วยความร้อนในเตาถ่าน ทำให้กล้วยตากสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม เนื้อละเอียด ไม่มีเมล็ด นุ่ม และหนึบมีรสชาติหวานธรรมชาติ มีกลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้ง ปลูกและแปรรูปในเขตพื้นที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

ส่วนทุเรียนชะนีเกาะช้าง จังหวัดตราด มีผลรี ยาว หนามใหญ่และห่าง เปลือกบาง สีผิวน้ำตาลปนแดง เนื้อทุเรียนหนา สีเหลืองเข้มไปจนถึงสีเหลืองอมส้ม รสชาติหวานมัน และมีกลิ่นหอม ปลูกเฉพาะในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีการให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากตราสัญลักษณ์ GI ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้า GI เพื่อให้คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของสินค้า GI ตลอดจนส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ GI และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า GI เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน