พาณิชย์เข้มป้องกัน-ปราบปรามละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

.สกัดส่งออก นำเข้า นำผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร

.จับมือแพลตฟอร์มสินค้าออนไลน์คุมเข้มขายของเถื่อน

.หวังปกป้องผู้บริโภค สร้างเชื่อมั่นนักลงทุนไทย-ต่างชาติ

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้กระทรวงพาณิชย์แก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิดในทุกมิติ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดต่อชีวิต หรือทรัพย์สินทางปัญญาของประชาชน จากการบริโภคสินค้าละเมิด ซึ่งเป็นสินค้าด้อยคุณภาพ

“ที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2565 เพื่อสกัดกั้นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ไม่ให้ส่งออก นำเข้า และผ่านราชอาณาจักร รวมถึงแก้ไขปัญหาการละเมิดบนตลาดออนไลน์ โดยร่วมมือกับมาร์เก็ตเพลสขนาดใหญ่ เพิ่มช่องทางร้องเรียน หากพบสินค้าละเมิด จำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์และนำออกจากระบบทันที”

ด้านนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า “ที่ผ่านมา กรมได้แก้ไขปัญหาการละเมิดอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยมุ่งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าของสิทธิ ซึ่งในปี 64 ได้ทำลายของกลาง ที่คดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถึงที่สุดแล้ว 572,076 ชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่า 500 ล้านบาท และให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงภัยของการซื้อหรือบริโภคสินค้าปลอม เช่น ยาปลอม เครื่องสำอางปลอม หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าปลอม สำหรับการดูแลผู้ค้ารายย่อย กรม ได้ร่วมกับโมเดิร์นเทรดสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ค้ารายย่อย ไม่นำสินค้าละเมิดมาจำหน่าย

“กรมพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาคมโลกได้รับรู้ว่าไทยมีระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง เอื้อต่อการลงทุนและการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงส่งเสริมการคุ้มครองและปราบปรามการละเมิด อีกทั้งส่งเสริมให้คนไทยใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้า ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”