พาณิชย์อ้อนจีนเปิดตลาดนำเข้าโค-หมูมีชีวิต

  • ชี้ไทยมีมาตรฐานป้องกันโรคระบาดตามหลักสากล
  • เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องของจีนมาตรวจสอบฟาร์มเลี้ยง
  • พร้อมเชิญจีนลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่อีอีซี

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้พบหารือกับนายหวัง โช่วเหวิน ผู้แทนการค้าระหว่างประเทศและรมช.พาณิชย์จีน เมื่อวันที่ 14 พ.ย.66 ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ณ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งไทยได้หยิบยกประเด็นการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคและสุกรมีชีวิต ให้สามารถส่งออกไปจีน และได้ให้ความเชื่อมั่นว่า แนวทางและมาตรฐานการป้องกันโรคระบาดของไทยเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนเข้ามาตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงของไทย โดยฝ่ายจีนตอบรับที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่


นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ผ่านเวทีการเจรจาต่างๆ และเชิญชวนจีนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ขณะที่จีนสนใจจะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวร่วมกับไทย ซึ่งเป็นโอกาสอันดี เพราะจีนมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง


ทั้งนี้ ปัจจุบันจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย โดยในช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 66 การค้าไทยกับจีน มีมูลค่า 78,916.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยส่งออก 26,333.35 ล้านเหรียญฯ และไทยนำเข้า 52,583.04 ล้านเหรียญฯ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ ผลไม้สด ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน