พาณิชย์สุดล้ำ!เปิดตัวฟังก์ชั่นใหม่ “ค้นหาคู่ค้าบนแผนที่”

  • ยกระดับค้นข้อมูลธุรกิจผ่าน DBD DataWarehouse+
  • ชวนนิติบุคคลปักหมุดบริษัทให้ตรงกับความเป็นจริง
  • ช่วยให้คู่ค้าค้นหากันได้ง่ายขึ้น-เพิ่มโอกาสธุรกิจ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้สร้างเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลนิติบุคคล และได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 61 ภายใต้ชื่อ DBD DataWarehouse+  ผ่านเว็บไซต์กรม www.dbd.go.th ผ่านฟังก์ชันการใช้งานด้านต่างๆ เช่น ตรวจสอบข้อมูลและสถานะนิติบุคคลด้วยชื่อหรือเลขนิติบุคคล, ค้นหางบการเงินรายปี, ค้นหาคู่ค้าตามรายประเภทธุรกิจ และสถิติการจดทะเบียนเพื่อนำมาวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ ลดความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการแล้ว 28,741,816 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการข้อมูลธุรกิจผ่าน DBD DataWarehouse+ กรมจึงได้พัฒนาระบบให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเปิดตัวฟังก์ชันใหม่ “ค้นหาคู่ค้าบนแผนที่” (Geographic Map) ซึ่งสามารถตอบโจทย์การค้นหาและจับคู่ธุรกิจ เพื่อขยายการลงทุน หรือเริ่มต้นธุรกิจ ในมุมมองใหม่บนแผนที่

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่กว่า 770,000 ราย เลื่อนหมุดให้ตรงกับที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ เพื่อให้คู่ค้าได้ค้นพบธุรกิจของคุณ โดยมีขั้นตอนการเข้าใช้งาน ดังนี้ เข้าไปที่ www.dbd.go.th เลือกบริการออนไลน์ และ DBD DataWarehouse+ จากนั้นเลือก หัวข้อ คู่ค้าทางธุรกิจ แสดงคู่ค้าทางธุรกิจบนแผนที่ ยืนยันตำแหน่งที่ตั้ง และกรอก Username ของนิติบุคคลที่ได้รับจากกรม จากนั้นเลื่อนหมุดให้ตรงกับที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

“ฟังก์ชันคู่ค้าบนแผนที่ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนิติบุคคล และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลธุรกิจ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และยังสนับสนุนให้ธุรกิจ หันมาใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาธุรกิจต่อไป โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี ที่จะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงค้นหาคู่ค้าและซัปพลายเออร์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ยิ่งไปกว่านั้น หน่วยภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย และมองเห็นถึงความหนาแน่น การกระจายตัวของธุรกิจในพื้นที่สำคัญ เพื่อนำไปวางแผนกำหนดทิศทางกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจได้อีกด้วย”