พาณิชย์ลุยห้างตรวจสต๊อกน้ำตาลทราย

.เน้นในพื้นที่กทม.และปริมณฑล
.ไม่พบกักตุน ปฏิเสธขาย ส่วนราคาไม่เกินกำหนด
.ส่วนต่างจังหวัดขอพาณิชย์จังหวัดช่วยตรวจอีกแรง

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย และกำกับดูแลสินค้าน้ำตาลทรายให้มีราคาที่เป็นธรรม ปริมาณมีเพียงพอ จึงได้จัดตั้งสายตรวจพิเศษ กระจายออกตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้า ของห้างค้าปลีก ค้าส่ง ร้านค้าสะดวกซื้อ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงตรวจสอบบัญชีการรับเข้าจ่ายออก พบว่า มีการรับเข้าจ่ายออกเป็นปกติ ไม่พบพฤติกรรมกักตุน หรือปฏิเสธการจำหน่าย อีกทั้งสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค


สำหรับด้านราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทราย พบว่า ห้างจำหน่ายปลีกไม่เกินราคาที่กฎหมายกำหนด โดยน้ำตาลทรายขาวธรรมดา กิโลกรัม (กก.) ละ 24 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กก.ละ 25 บาท สำหรับในพื้นที่อื่นได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัด กำกับดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิดด้วยแล้ว


“ขอเน้นย้ำให้โรงงานผู้ผลิตน้ำตาลทราย จำหน่ายน้ำตาลทรายขาวหน้าโรงงาน ไม่เกินกก.ละ 19 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ไม่เกินกก.ละ 20 บาท และผู้ประกอบการที่จำหน่ายน้ำตาลทราย ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างถูกต้อง หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ ร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมโทร. 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด”


ทั้งนี้ กรณีผู้ค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า ประวิงการจำหน่าย และปฏิเสธการจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ