พาณิชย์รุกหาแนวทางกำกับดูแลค่าเก็บขยะติดเชื้อ

.หลังบริษัทกำจัดขยะฉวยปรับขึ้นราคาหลายเท่าตัว

.ก่อนโควิดคิดโลละ 5 บาทช่วงโควิดทะยาน 50 บาท

.ทำโรงพยาบาล-ผู้ประกอบการ-เทศบาลเดือดร้อน

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กรทะรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 21 ก.ย.นี้ กรมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย บริษัทกำจัดขยะ กรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร (กทม.) รวม 30 ราย มาหารือถึงแนวทางการกำกับดูแลค่าบริการกำจัดขยะติดเชื้อที่เป็นธรรม หลังพบว่า ตั้งแต่โควิด-19 ระบาด ค่าบริการกำจัดขยะและขยะติดเชื้อเพิ่มหลายเท่าตัว

“ในช่วงที่โควิดระบาดมาก จำนวนขยะติดเชื้อทั้งของโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม โรงงานต่างๆ รวมถึงจากบ้าน และชุมชนที่ทำเป็นสถานที่กักตัวเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งได้รับรายงานว่า บริษัทกำจัดขยะบางแห่ง ปรับขึ้นราคาจัดเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ก่อนโควิดจัดเก็บกิโลกัม (กก.) ละ 5 บาท ก็ปรับขึ้นเป็นกก.ละ 12-13 บาท บางรายขึ้นไปถึง 50 บาท ทำให้โรงพยาล และเทศบาลต่างๆ เดือดร้อนมาก”

ร.ต.จักรา กล่าวว่า ต้องการให้เทศบาล กำหนดเพดานอัตราจัดเก็บขยะติดเชื้อให้ชัดเจน และเหมาะสม เพื่อไม่ให้บริษัทเอกชนฉวยโอกาสปรับขึ้นโดยไม่เป็นธรรม รวมถึงต้องการให้บริษัทกำจัดขยะ คิดค่าบริการอย่างเป็นธรรม ไม่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม หากเทศบาล โรงพยาบาล หรือผู้ประกอบการถูกเรียกเก็บในราคาที่สูงขึ้นมาก ร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมโทร.1569 หากปรับขึ้นโดยไม่เป็นธรรมจริง จะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทกำจัดขยะหลายแห่งเพิ่มการบริการขนส่งและกำจัดขยะติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้น ซึ่งบางรายมีอัตราค่าบริการอยู่ที่กก.ละ 40 บาท ปริมาณส่งกำจัดขั้นต่ำ 500 กก.ขึ้นไป แต่บางรายรับตั้งแต่ 1,000 กก.ขึ้นไป