พาณิชย์ยันน้ำตาลทรายกลับสู่ภาวะปกติ

พาณิชย์เผยน้ำตาลทรายเข้าสู่ภาวะปกติ ลั่นไม่มีปัญหาขาดแคลน ผลผลิตเพียงพอบริโภค

  • ยอมรับช่วงแรกคนตื่นซื้อตุนจำนวนมากพร้อมกัน
  • ลั่นผู้ค้ารายใดกักตุน ปฏิเสธขาย โทษหนักทั้งจำ-ปรับ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัด และกรม ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายทั่วประเทศ หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย กิโลกรัม (กก.) ละ 2 บาท และคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ประกาศราคาจำหน่ายหน้าโรงงาน กก.ละ 21 บาท สำหรับน้ำตาลทรายขาย และกก.ละ 22 บาท สำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และไม่กำหนดราคาขายปลีก แต่จะต้องขายให้สอดคล้องกับต้นทุน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.66 โดยจากการตรวจสอบ พบว่า น้ำตาลทรายตึงตัวบ้างในช่วงวันแรก เพราะคนซื้อมากและซื้อพร้อมกัน แต่ตอนนี้ เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว น้ำตาลทรายมีเพียงพอ ประชาชนไม่ต้องกังวล

ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยผลิตน้ำตาลทรายได้ประมาณปีละ 8 ล้านตัน ใช้บริโภคในประเทศ 2.5 ล้านตัน ที่เหลือส่งออก ซึ่งมีเพียงพอแน่นอน และกรมยังได้ประสานงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เร่งรัดให้โรงงานจัดส่งน้ำตาลทรายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับคำยืนยันว่า มีการจัดส่งเป็นปกติ รวมทั้งได้จัดตั้งวอร์รูม ติดตามสถานการณ์หากห้างใด พื้นที่ใด ขาดแคลน ก็ให้ประสานมา จะประสาน สอน. เร่งรัดโรงงานจัดส่งทันที

“ฝากถึงผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน ห้าง ร้านค้า อย่ากักตุน อย่าสร้างสถานการณ์ หากตรวจสอบพบว่ามีการกักตุน จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด มีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มาตรา 30 มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีการขายแพง จะผิด มาตรา 29 มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ก็เลือกเอาว่าจะโดนโทษแบบไหน”

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีผู้ผลิตสินค้าใดที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหาร หรือเครื่องดื่มยื่นเรื่องขอปรับราคาเข้ามายังกรม และเชื่อว่า ผู้ประกอบการพยายามตรึงราคาสินค้าเอาไว้ เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ขณะเดียวกัน นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงพาณิชย์เอง ไม่ต้องการให้สินค้าปรับขึ้นราคาในช่วงนี้ เพื่อช่วยดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชน

ส่วนกรณีที่มีการจำหน่ายปลีกน้ำตาลทรายในหลายระดับราคา เพราะประกาศ กกร. ไม่ได้ควบคุมราคาขายปลีกนั้นขอชี้แจงว่า ราคาจำหน่ายปลีกที่จำหน่ายในห้างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคาที่เหมาะสมอยู่ที่ กก.ละ 26-27 บาทซึ่งปรับขึ้นกก.ละ 2 บาท แต่ในร้านโชห่วย ร้านค้าในตลาดสด ราคาจำหน่ายขึ้นอยู่กับต้นทุนในการซื้อน้ำตาล และค่าขนส่ง หากซื้อมาหลายทอด หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล ก็จะสูงกว่าราคาในห้าง แต่ราคาต้องไม่สูงเกินจริง