พาณิชย์พร้อมช่วยป้องกันลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนเต็มที่

.หวั่นหมูเถื่อนอันตรายกับผู้บริโภค-ฉุดราคาหมูในประเทศ
.จับมือหน่วยงานเกี่ยวข้องออกมาตรการลดต้นทุนคนเลี้ยงหมู
.เชื่อมโยงอาหารสัตว์จากโรงงานกับผู้เลี้ยงรายกลาง-รายย่อย

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรณีการนำเข้าสุกรโดยผิดกฎหมาย ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และร่วมเป็นสักขีพยานเปิดตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสุกรนำเข้าที่กรมศุลกากรตรวจยึดไว้ ว่า แม้การป้องกันและปราบปรามการนำเข้าสุกรผิดกฎหมาย จะไม่ได้เป็นภารกิจของกรมการค้าภายในโดยตรง แต่กรมเห็นถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด


ทั้งนี้เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย อาจส่งผลกระทบต่อวงจรการผลิต โดยเฉพาะการเลี้ยงและการจำหน่ายผลผลิตของผู้เลี้ยงสุกร อีกทั้งยังยากที่จะควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของเนื้อสุกร ที่ลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอันตรายที่อาจเกิดจากสารเคมีบางชนิดที่ใช้ในการเลี้ยง เช่น สารเร่งเนื้อแดง ที่ไทยห้ามใช้อย่างเด็ดขาด และห้ามมีปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ที่วางขายในท้องตลาด


สำหรับสถานการณ์ของผู้เลี้ยงสุกรนั้น ขณะนี้ ยังได้รับผลกระทบจากราคาอาหารสัตว์ที่อยู่ในระดับสูง จากราคาวัตถุดิบอาหาร เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ทรงตัวในระดับสูงเมื่อเทียบกับปีก่อน ที่ราคาขึ้นไปสูงมาก ซึ่งกรมได้ติดตามสถานการณ์และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังได้หารือกับกรมปศุสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ว่าจะร่วมกันสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงอาหารสัตว์จากโรงงานผลิตไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยง เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรรายกลางและรายย่อย ในการซื้ออาหารสัตว์ได้ในราคาหน้าโรงงาน โดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส่วนหนึ่ง


“เชื่อว่า จะเป็นมาตรการช่วยเหลือตรงไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงที่เห็นผลได้โดยเร็ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์การสนับสนุน ก่อนที่จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการต่อไป”