พาณิชย์ติดปีกเกษตรกร-ผู้ประกอบการไทยโกอินเตอร์

.ดันใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอสร้างแต้มต่อเหนือคู่แข่ง
.คัดผู้ประกอบการมีศักยภาพติวเข้มเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจ
.ลุยเจาะตลาดจีนหลังลด/เลิกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทย

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการ DTN Business Plan Award 2022 “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วยเอฟทีเอ” เพื่อติวเข้มเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยขยายตลาดส่งออก โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) โดยเฉพาะอาเซียน – จีน และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซป) สำหรับโครงการในปีนี้ ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยปีนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กว่า 123 ราย และได้คัดเลือกเหลือ 20 ราย ซึ่งมีคุณสมบัติและมีศักยภาพพร้อมที่จะขยายตลาดส่งออกได้ เช่น ผลไม้ฟรีซดราย น้ำผลไม้ขนมอบกรอบ ทองม้วน ขนมพริกงากรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง ซีเรียลธัญพืชอบกรอบ โกโก้ ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชและสัตว์ หนังไก่ทอดกรอบ และเครื่องปรุงรส


นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp ติวเข้มเจาะลึกทุกกลยุทธ์การทำธุรกิจ การใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ การจัดทำแผนธุรกิจบุกตลาดจีน ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ และเทคนิคการทำตลาดออนไลน์และออฟไลน์ จากนั้นจะจัดประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจยอดเยี่ยม เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ 10 รายสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าจีนในรูปแบบออนไลน์ต่อไป


“ในปีนี้ มีเป้าหมายบุกตลาดจีน ซึ่งถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ได้ลดและยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าศุลกากรส่วนใหญ่ให้กับสินค้าอาหาร เกษตร และเกษตรแปรรูปของไทยแล้ว คิดเป็นสัดส่วน 94.78% ของรายการสินค้าทั้งหมด ครอบคลุมสินค้าเกษตร เช่น เนื้อสัตว์ และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ ปลา ผลิตภัณฑ์นม ไข่ สัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พืชผักที่บริโภคได้ ผลไม้และลูกนัต เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีแต้มต่อทางการค้า และมีความได้เปรียบทางการแข่งขันกับสินค้าจากประเทศอื่น”


ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือน (ม.ค. – ต.ค.) ปีนี้ ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสู่ตลาดจีน 14,008.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 2% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้, ยางและของที่ทำด้วยยาง, พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้, ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ เป็นต้น