พาณิชย์ตรวจชุดสังฆทาน-ไทยธรรมรับวันวิสาขบูชา

  • เตือนปิดป้ายราคาสินค้าทุกรายการและภาชนะบรรจุ
  • ขายราคาตรงกับป้ายและไม่ฉวยขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันควร
  • แนะผู้บริโภคพบผู้ค้าเอาเปรียบแจ้งสายด่วน 1569

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอาหารสด ณ ตลาดห้วยขวาง ตลาดจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพฯ และร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์บริเวณใกล้เคียงว่า ในช่วงใกล้วันวิสาขบูชา ประชาชนจะนิยมเลือกซื้อชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ กรมจึงได้ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาเครื่องสังฆภัณฑ์เพิ่มเติมจากการออกตรวจสอบที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เอาเปรียบประชาชน ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน ทั้งในเรื่องการปิดป้ายการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาขายโดยไม่มีเหตุอันควร รวมถึงขายสินค้าให้ตรงกับป้ายแสดงราคา

สำหรับการปิดป้ายแสดงราคานั้น ผู้ค้าต้องแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาดน้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทาน หรือชุดไทยธรรม รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุ โดยรายการและราคาของสินค้าต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (FONT) ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภค และขอแนะนำให้ประชาชนเปรียบเทียบราคาและคุณภาพก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า

ส่วนการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอาหารสดนั้น พบว่า หมู ที่ช่วงก่อนหน้านี้ปรับขึ้นราคาขายหน้าฟาร์ม แต่จากการตรวจสอบราคาขายปลีกยังคงทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 150-160 บาท ส่วนมะนาวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากสัปดาห์ก่อนราคาเฉลี่ยลูกละ 5.3-5.5 บาท เหลือเพียงลูกละ 4-5 บาท ถั่วฝักยาวราคาลดลงจากกก.ละ 90-100 บาท เหลือกก.ละ 70-80และพริกแดงจินดาจากกก.ละ 100 บาท เหลือกก.ละ 80 บาท เนื่องจากฝนตกมากขึ้น ผลผลิตเจริญเติบโตได้ดี และได้รับความเสียหายลดลง

“หากผู้บริโภคพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ ร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรกมโทร. 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”