พาณิชย์ชี้ค่าเงินบาทอ่อนดันรายได้ส่งออกพุ่ง

.สินค้าเกษตร-อาหารรับอานิสงส์เหตุผลได้ในประเทศ  

.แต่วัตถุดิบ-เครื่องจักรนำเข้ารับผลกระทบต้นทุนพุ่ง  

.มั่นใจแบงก์ชาติดูแลค่าเงินบาทได้อย่างดีแน่นอน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยถึงว่า ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า 37.32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการอ่อนค่าที่สุดในรอบหลายปีนั้น ถือเป็นจังหวะที่ดีของการส่งออกไทย ที่จะนำเงินเข้าประเทศได้มากขึ้น  แต่ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้การส่งออกเติบโตได้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกไทยต้องดำเนินการ เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว เช่น การเพิ่มศักยภาพการผลิต  การแข่งขัน  ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น    

ขณะที่นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กล่าวว่า  ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า จะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหาร ที่ไทยผลิตได้เอง ไม่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ  โดยเฉพาะอาหาร เนื่องจากหลายประเทศให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร  จึงเป็นโอกาสของการส่งออก แต่กลุ่มที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักรกล  ก็อาจจะได้รับผลกระทบ เพราะผู้นำเข้าต้องใช้เงินบาทมากถึง 37 บาทกว่า เพื่อแลกเป็นเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ จึงทำให้ต้นทุนการนำเข้าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผู้ส่งออกสามารถปรับตัว และคำนวนต้นทุนการผลิตสินค้า  และหาตลาดรองรับการส่งออกได้  

“เชื่อว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาติ) จะสามารถดูแลค่าเงินบาทได้  และกรมก็ยังไม่เห็นว่าจะต้องเชิญผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกมาหารือกัน  เพราะมีการประชุมและประเมินสถานการณ์การส่งออกร่วมกับผู้ประกอบการทุก 2-3 เดือนอยู่แล้ว”