พร้อมอพยพคนไทยออกจาก“ยูเครน-รัสเซีย”

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงการดำเนินการของไทยต่อสถานการณ์ของรัสเซียและยูเครนว่า ส่วนที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการเรียบร้อยแล้ว โดยกระทรวงการต่างประเทศกำหนดท่าทีชัดเจน ซึ่งรัฐบาลไทยมีความกังวลอย่างมากกับการยกระดับสถานการณ์ในทวีปยุโรป
สำหรับท่าทีของไทย คือ ขอให้การแก้ไขปัญหาและพื้นที่ดังกล่าวสงบสุขโดยเร็วและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ใช้แนวทางเจรจาในการแก้ปัญหา

ทั้งนี้ สิ่งที่รัฐบาลสั่งการแล้ว คือ การเตรียมการอพยพคนไทยในพื้นที่ที่มีปัญหา ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ ขณะนี้ได้เตรียมสำหรับคนไทย 250 คนที่อยู่ในยูเครน และกำลังดูตัวเลขคนไทยที่รัสเซียเช่นกัน

พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า ส่วนหากต้องอพยพคนไทยออกจากยูเครนจะให้เดินทางกลับประเทศไทยเลยหรือไม่ พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า การดำเนินการมีวิธีปฏิบัติตามขั้นตอน ซึ่งสถานทูตที่ใกล้ที่สุด คือ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ โดยจะดำเนินการเรื่องนี้ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งสถานทูตโปแลนด์ได้ติดต่อกับคนไทยเรียบร้อยแล้ว

“ขณะนี้ยังไม่ได้อพยพคนไทย การตัดสินใจอพยพจะดำเนินการทั้งที่เป็นการร้องขอจากคนไทยในพื้นที่ หรือการประเมินสถานการณ์จากรัฐบาลไทย ทั้งนี้ จะประเมินสถานการณ์เป็นหลัก”