ผ่านฉลุย! สภาฯ ลงมติ 270 ต่อ 196 เสียงอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 มิ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3 เป็นพิเศษ โดยวันนี้จะมีการลงมติให้ความเห็นชอบ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาท ภายหลังวานนี้มีการอภิปรายไปแล้ว 1 วัน โดยฝ่ายค้านเหลือเวลาในการอภิปราย 30 นาที ส่วนฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีเหลือเวลา 3.55 ชั่วโมง โดยคนสุดท้ายที่จะอภิปรายของฝ่ายค้านคือ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย โดยจะใช้เวลาในการอภิปรายเวลา 40 นาที ซึ่งวิปฝ่ายรัฐบาลรับทราบและให้เวลาในการอภิปรายเกินเล็กน้อยตามที่ขอ

ต่อมาเมื่อเวลา 10.45 น. ภายหลังจากการอภิปรายเสร็จสิ้น รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงการคลังชี้แจงปิดท้าย จากนั้น นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร กดออดตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อลงมติอนุมัติ พ.ร.ก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาท โดยผลเป็นดังนี้ จำนวนผู้ลงมติ 469 เสียง เห็นชอบ 270  เสียง ไม่เห็นชอบ 196 เสียง  และงดออกเสียง 1 เสียง