“ผู้ว่าฯอัศวิน” ลั่น! ปัญหาครูทำร้ายนักเรียนในโรงเรียนกทม.ต้องไม่เกิด

  • ห้ามลงโทษเด็กนร.ด้วยวิธีรุนแรง
  • ครูต่างชาติต้องจบปริญญาตรี

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯอัศวิน” เกี่ยวกับปัญหาครูทำร้ายนักเรียน และย้ำชัด โดยระบุว่า ปัญหาครูทำร้ายนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม.ต้องไม่เกิด

กทม.เคร่งครัดในการจัดระบบการศึกษาโรงเรียนสังกัดกทม.ทั้ง 437 แห่งมาโดยตลอด ทั้งในส่วนของบุคลากรทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา และการดูแลเด็ก จะต้องเป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพราะพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้ความไว้ใจและฝากบุตรหลานไว้กับเรา ก็ต้องดูแลเต็มที่ครับ การใช้ความรุนแรงในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีครูทำร้ายนักเรียนต้องไม่เกิดขึ้น

ต้องยอมรับครู เป็นอาชีพที่เหนื่อยมากจริงๆ ครับ ต้องทุ่มเทและเสียสละดูแลเด็กจำนวนมาก ทั้งด้านวิชาการ พฤติกรรม การอบรมบ่มนิสัยให้เด็กเป็นคนดี และเป็นอนาคตของครอบครัว ดังนั้นคุณสมบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาของกทม.สำคัญ ซึ่งกทม.ได้เข้มงวดตั้งแต่การคัดเลือกความประพฤติ จรรยาบรรณ ความรัก ความเมตตาต่อนักเรียน จิตวิญญาณของความเป็นครู และครูทุกคนต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูอย่างถูกต้อง เมื่อบรรจุเป็นครูแล้ว ก็จะต้องฝึกอบรมด้านต่างๆ รวมถึงเทคนิคด้านจิตวิทยาสำหรับครูยุคใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของเด็กในยุคปัจจุบันด้วย

หากจำเป็นต้องลงโทษนักเรียนก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ และต้องคำนึงถึงอายุของนักเรียนตลอดจนความร้ายแรงประกอบการลงโทษครับ ได้แก่ ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเจตนาก็เพื่อแก้นิสัยและความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียน ให้รู้สำนึกในความผิดและไม่ทำผิดซ้ำๆ อีกต่อไป ที่ห้ามเด็ดขาด คือ ห้ามลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง หรือกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ

ส่วนการคัดเลือกครูต่างชาติเพื่อช่วยสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนก็เช่นกัน ผู้สอนต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีวีซ่าการพักอยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ถูกต้อง ซึ่งในการคัดเลือกก็จะเข้มข้นมากครับ คณะกรรมการจะดูตั้งแต่ประสบการณ์ แฟ้มงาน ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และการสาธิตการสอน เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนในสังกัดกทม.ของเรา จะได้รับความรู้และนำภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะจีน อังกฤษ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนภาษาต่างประเทศในอนาคตอีกด้วย