ผู้บริหารไทยแอร์เอเชียฝ่าวิกฤติ “โควิด-19” ประกาศลดค่าตอบแทน

  • ระดับ ผอ.ขึ้นไปพร้อมขอความร่วมมือนักบินวิศวกรพนักงานระดับผจก.
  • ใช้สิทธิ์ลางาน 2-5 วันต่อเดือนไม่รับค่าตอบแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสายการบินไทยแอร์เอเชียแจ้งว่า  สายการบินฯได้ ปรับตัวสู้ผลกระทบจากสถานการณ์ท่องเที่ยวภาพรวมที่ชะลอตัวต่อเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ประกาศไม่มีการปรับลดพนักงาน แต่จำเป็นต้องลดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงทุกคน ตั้งเเต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป  รวมทั้งขอความร่วมมือจากนักบินวิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยาน เเละพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไปของแผนกต่างๆ สมัครใจใช้สิทธิ์ลางานอย่างน้อย 2- 5 วันต่อเดือน โดยไม่รับค่าตอบเเทน ซึ่งมีผลระยะสั้นตั้งเเต่มี..-.. 63 เพื่อลดต้นทุนของบริษัท และรักษาสภาพคล่องของกระเเสเงินสด  รวมทั้งปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการต้นทุนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สายการบินสามารถให้บริการผู้โดยสารทุกคนได้ และดูเเลพนักงานของเราทุกคนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด