“ผู้กองมาร์ค”อัดรัฐบาล เอาจริงแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5

  • หนุนให้ผลิตรถไฟฟ้าเพื่อใช้ในประเทศ
  • สั่งปิดโรงงานที่ปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช ประธานคณะอนุกรรมการนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ พรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจัง หลังจากพบว่าค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐาน และหากไม่เร่งแก้ไข เชื่อว่าจะมีประชาชนทนไม่ไหว ตั้งม็อบเพื่อขับไล่รัฐบาล

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี ในรัฐบาลปัจจุบันเคยเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละลอง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 แต่ 1 ปีผ่านไปยังไม่มีความคืบหน้า อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยเคยเสนอนโยบายระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 แต่รัฐบาลไม่ดำเนินการใดๆ

“หากรัฐบาลมีความจริงใจกับประชาชน ก็ควรที่จะมุ่งมั่นและเร่งรีบแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในทันที เพราะปัญหานี้คงไม่มีประชาชนคนใดมีความสามารถในการแก้ไขได้ด้วยตนเอง แต่รัฐบาลต้องมีนโยบายที่แหลมคม โดยสามารถบังคับใช้กฎหมายกับรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษทุกคันซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 และต้องเร่งดำเนินนโยบายเพื่อผลักดันให้พลเมืองเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า”

ทั้งนี้รัฐควรสนับสนุนให้ประเทศไทยผลิตรถไฟฟ้าเพื่อใช้ในประเทศและขายให้ภูมิภาคอาเซียน เพราะนอกจากเป็นการลดมลพิษแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับคนไทย ในส่วนโรงงานที่ปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน ควรสั่งปิดโรงงานโดยเร็วและ จะต้องไม่อนุญาตให้โรงงานนั้นเปิดทำการจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ และควรเร่งพัฒนาในส่วนของแอปพลิเคชันที่ตรวจเช็คคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมและบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น