ผอ.สนามบินสุวรรณภูมิแจงสนามบินไม่ได้มีหน้าที่ตรวจค้น-ไม่ได้ห้ามผู้โดยสารนำหน้ากากอนามัยติดตัวไปต่างประเทศ

ผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิแจงแล้วสนามบินไม่มีอำนาจหน้าที่ห้ามหรือตรวจค้นนำหน้ากากอนามัยติดตัวไปต่างประเทศระบุเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน  

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิ เปิดเผยถึงข่าวที่มีการเผยแพร่ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กของสนามบินสุวรรณภูมิ ระบุห้ามมิให้บุคคลใดส่งหน้ากากอนามัยออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตนั้นว่า ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยเพจดังกล่าว นำข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อความนี้มายังบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. โดยเอกสารดังกล่าวมาถึง ทอท. เมื่อเดือนมกราคม 65 เมื่อเพจมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลนี้ออกไป อาจทำให้เกิดความสับสน เบื้องต้นได้สั่งการให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ลบข้อมูลนี้จากเพจไปแล้ว

อย่างไรก็ตามยืนยันว่า ทอท.จะมีอำนาจในการตรวจค้นในจุดตรวจค้นภายในสนามบินเฉพาะสิ่งนั้นๆเป็นอันตรายต่อการเดินอากาศยาน และ ผู้โดยสารที่จะเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) และ องค์การการบินพลเรืองระหว่างประเทศ(ไอเคโอ) และ ทอท. ไม่มีหน้าที่ที่จะตรวจค้นหน้ากากอนามัย และห้ามการขนหน้ากากอนามัย   เพราะเข้าใจดีว่าการพกพาหน้ากากอนามัยจำนวนมากน้อยขึ้นอยู่กับความจำเป็นของผู้ใช้  และสถานการณ์ปัจจุบันก็ไม่ได้มีปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยในประเทศแต่อย่างใด