ปี66รถได้วิ่งกันฉิว!กรมทางหลวงชนบทเร่งสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย-มั่นใจส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยว เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.)กล่าวว่า จากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชน ในถนนสายรองและยกระดับมาตรฐานการคมนาคมทางบก เพื่อเชื่อมต่อระบบโครงข่ายทางและสะพานระหว่างตำบล อำเภอ ให้มีความต่อเนื่อง ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณบ้านช่องแคบ หมู่ 1 ตำบลท่าเสา และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่บริเวณบ้านเขาช้าง หมู่ 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งขณะนี้โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อยดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า  15% และอยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนของงานเข็มเจาะฐานรากสะพาน คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 66

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควจะเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตต่อเชื่อมทั้งสองฝั่ง ความยาวรวม 2,250 เมตร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 99.140 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากจะช่วยพัฒนาโครงข่ายสะพานในเขตชุมชน เชื่อมการเดินทางของทั้ง 2 ตำบลแล้ว ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้สามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย