ปี่ฆ้อง!เลือกตั้งท้องถิ่นดัง กกต.ไฟเขียวเลือกตั้ง นายก อบต.

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)จัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรมซูม ซึ่งเป็นการประชุมหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก อบต. โดยในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ กกต.จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง และจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม และเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนั้น

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา และนายก อบต.การสมัครรับเลือกตั้ง การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คู่มือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การแก้ไข แบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล บัตรเลือกตั้งและการจัดส่ง การจัดทำทะเบียนประวัติคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตลอดทั้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล