ปีนี้ยอดใช้ปุ๋ยเคมีส่อเค้าพุ่งหลังราคาลดต่อเนื่อง

  • ขณะที่ผลผลิตสำคัญราคาดีเกษตรกรแห่ปลูก
  • ดันความต้องการใช้ช่วงหน้าฝนนี้สูงกว่าปีก่อน
  • รัฐ-เอกชนประสานเสียงไม่ขาดแคลนแน่นอน

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ 4 สมาคมปุ๋ย ได้แก่ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และสมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทยว่า ได้หารือเพื่อติดตามสถานการณ์ การผลิต การนำเข้า การจำหน่าย และการใช้ปุ๋ยเคมีในช่วงฤดูการผลิตปีนี้ ตั้งแต่เดือนพ.ค.เป็นต้นไป ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนยืนยันตรงกันว่า ปีนี้ ปุ๋ยเคมีของไทยไม่ขาดแคลนแน่นอน เพราะล่าสุด ณ วันที่ 31 มี.ค.66 มีสต๊อกอยู่ทั้งสิ้น 1.36 ล้านตัน มากกว่า 50% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง จากต้นทุนการผลิตลดลงมากกว่า 40% ประกอบกับ ผลผลิตเกษตรสำคัญ ทั้งข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ฯลฯ มีราคาดี จึงคาดว่า ปริมาณการใช้จะเพิ่มขึ้น

“ปีนี้ การนำเข้าสะดวกมากกว่าปีก่อน เพราะข้อจำกัดเรื่องการขนส่งจากจีน การซื้อจากรัสเซียและเบลารุส แหล่งผลิตใหญ่ของโลก บรรเทาลงแล้ว อีกทั้งยังมีแหล่งนำเข้าใหม่เพิ่มขึ้น อย่างซาอุดิอาระเบีย ขณะเดียวกัน กฎระเบียบในประเทศสะดวกมากขึ้น ทั้งการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า การออกใบอนุญาตนำเข้า”

สำหรับราคาที่ลดลง เช่น ปุ๋ยยูเรีย ราคาเฉลี่ยภาคกลาง ลด 44% หรือต่ำกว่ากระสอบละ 900 บาท แอมโมเนียมซัสเฟต ลดลง 37% ส่วนปุ๋ยสูตรอื่น ๆ เช่น สูตร 15-15-15 และสูตร 16-20-0 ลดลงต่อเนื่องเช่นกัน และแนวโน้มคาดว่าจะลดลงได้อีก ตามราคาตลาดโลกที่ลดลง ดังนั้น หากเกษตรกรพบผู้ค้ารายใดยังขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันควร กักตุน ปฏิเสธการขาย แจ้งได้ที่สายด่วนกรมโทร. 1569 จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ หากพบผิดจริง จะดำเนินการตามกฎหมาย โดยมีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ร้อยตรีจักรา กล่าวอีกว่า กรมยังได้จัดทำโครงการ “จับคู่ปุ๋ย ซื้อตรงถูกเงินถูกใจ” โดยให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มซื้อจากโรงงานโดยตรง ซึ่งจะซื้อได้ในราคาถูกลง ประหยัดต้นทุน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ สหกรณ์จังหวัด สหกรณ์อำเภอ นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังมีกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ที่จะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อซื้อปุ๋ยเคมีจากโรงงาน สามารถสอบถามได้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

ด้านนายเทพวิทย์ เตียวสุรัตนกุล อุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กล่าวว่า โดยทั่วไปไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีปีละ 5 ล้านกว่าตัน แต่ปี 65 นำเข้าลดลงเหลือ 4.1 ล้านตัน หรือลดกว่า 25% ส่วนผู้ค้ายอดขายหายไปกว่า 20-30% เพราะราคาแพง เกษตรกรใช้ลดลง แต่ปีนี้ จากราคาที่ลดลง และผลผลิตสำคัญราคาดี ทำให้คาดว่า การใช้มากขึ้นแน่นอน และคาดว่า ยอดขายที่หายไปจะกลับมาได้ครึ่งหนึ่ง หรือขายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15-20%

นายไพฑูรย์ ติโลกวิชัย เลขาธิการ สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย กล่าวว่า ขณะนี้ ราคาปุ๋ยเคมีเลยจุดสูงสุดเมื่อกลางปีก่อนมาแล้ว และราคาลดลงต่อเนื่อง ล่าสุด เริ่มมีแรงซื้อกลับมาในตลาดโลกแล้ว โดยเฉพาะจากภูมิภาคเอเชีย ที่ใกล้ถึงฤดูการเพาะปลูกใหม่แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังกังวลว่า หากมีแรงซื้อกลับมาในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนมาก อาจทำให้ราคาปุ๋ยขยับขึ้นได้อีก แต่ไม่น่าจะสูงเท่ากับปีก่อน เพราะราคาวัตถุดิบลดลงมากแล้ว