ปิดแล้ว! รพ.สนามแห่งสุดท้ายที่นนทบุรี เหลือผู้ป่วย 47 ราย

  • เป็นวันแรกที่ไม่มีผู้ป่วยโควิด19 ใส่ท่อช่วยหายใจ
  • คาดการระบาดในระลอกที่ 6 นี้ น่าจะสิ้นสุดแล้ว

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ 2565 และเป็นวันสุดท้ายของการบังคับใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด19 หลังจากนี้จะต้องใช้กลไกตาม พรบ.โรคติดต่อ 2558 แทน เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อและการใช้ชีวิตอยู่ในระดับใกล้เคียงปกติมากแล้ว

นพ.สฤษดิ์เดช กล่าวว่า ในด้านการรักษามีเรื่องที่น่ายินดี เพราะวันนี้จังหวัดนนทบุรี ได้ปิดโรงพยาบาลสนามวัดโบสถ์ดอนพรหม อ.เมืองนนทบุรี ขนาด 300 เตียงลง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งสุดท้ายของจังหวัดนนทบุรีและ เป็นวันแรกที่ไม่มีผู้ป่วยโควิด19 ใส่ท่อช่วยหายใจ (ET Tube) ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมากๆ อีกเรื่องหนึ่ง

ดังนั้น การระบาดในระลอกที่ 6 นี้ น่าจะสิ้นสุดแล้ว หลังระบาดมานานกว่า 89 วัน โดยคงเหลือผู้ป่วยที่เป็นชาวนนทบุรีรักษาตัวในโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรีเพียง 47 ราย เมื่อเทียบกับช่วงระบาดสูงสุดที่มีผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาลถึง 4,700 คน/วัน

นพ.สฤษดิ์เดช กล่าวอีกว่า นทบุรีพบผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จ.นนทบุรี วันที่ 89 ของการระบาดระลอกที่ 6 จำนวน 45 รายแยกเป็น RT PCR 4 รายและ ATK 41 ราย ฉีดวัคซีนโควิด19 สะสม 3,44,099 โดส เป็น เข็ม 1 จำนวน 1,185,190 โดส (90.41%) เข็ม 2 จำนวน 1,135,832 โดส (82.56%) เข็ม 3 จำนวน 850,633 โดส (61.83%) เข็ม 4 จำนวน 247,859 โดส (18.02%) และ เข็ม 5 จำนวน 27,585 โดส (2.01%)