ปลัดคลัง สั่ง “กุลยา-จำเริญ” แจงซื้อ-ขายบางจาก 

  • แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
  • เบื้องต้นรับทราบเป็นหุ้นESOP 
  • เร่งตรวจสอบตามขั้นตอน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง  เปิดเผยว่า  ขณะนี้ได้สั่งการให้นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ และน.ส.กุลยา ตันติเตมิท  อธิบดีกรมบัญชีกลาง ทำหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีซื้อขายหุ้นบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเบื้องต้นได้รับรายงานว่า หุ้นดังกล่าวเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (Employee Stock Option Program : ESOP) อย่างไรก็ดีทั้ง2 อธิบดีจะต้องทำคำชี้แจงมาก่อน หลังจากนั้นจะนำคำชี้แจงมาพิจารณาและตรวจสอบเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอน หากไม่พบความผิดปกติ ก็ถือว่ายุติ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กรณีการซื้อขายหุ้นของ 2 อธิบดีนั้น  มีหลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงและมีความกังวลเกี่ยวกับจริยธรรมกรรมการรัฐวิสาหกิจ จึงต้องการให้ทั้ง 2 คนทำคำชี้แจงให้ชัดเจน  โดย1ในจำนวนคนที่แสดงความเป็นห่วง คือ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงษ์ อดีตรมว.คลัง และอีกหลายคน ที่ได้โทรศัพท์มาสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

สำหรับหุ้น ESOPนั้น เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือเสริมสร้างกำลังใจให้กรรมการหรือพนักงานร่วมทำงานให้บริษัทอย่างมีระสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นผลตอบแทนในการทำงาน  ร่วมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงใหักับกิจการ