ประธานสภาฯชวนแต่งดำไว้ทุกข์12กุมภานี้

นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แต่งกายชุดดำในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ เพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กราดยิงบริเวณห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21 จ.นครราชสีมา

นพ.สุกิจ ยังชี้แจงต่อว่า กรณี ส.ส.อนาคตใหม่ระบุว่า ประธานสภาฯ ไม่เป็นกลาง และพยายามยื้อญัตติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเรื่องการเสียบบัตรแทนกันเป็นเรื่องด่วน ว่า การยื่นญัตติต้องผ่านกลุ่มงานพระราชบัญญัติ และญัตตติ และเมื่อตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไม่เข้ากับการเป็นญัตติด่วนตามข้อบังคับการประชุมสภาที่ 50 จึงบรรจุเป็นญัตติธรรมดา

ซึ่งตอนนี้อยู่ในระเบียบวาระการประชุมที่ 6.1 ขณะเดียวกัน นายชวนยังได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสรุปข้อมูล การตรวจสอบเรื่องการกดบัตรแทนกัน เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะส่งให้คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรรับไปศึกษาและตรวจสอบต่อไป