ประชาธิปัตย์ เปิดตัว “เอ้ สุชัชวีร์”สู้สนามการเมืองใหญ่ลงส.ส.บัญชีรายชื่อ

  • เบิกทางการเมืองระดับชาติ
  • หัวหน้าทีมศึกษาทันสมัย

วันที่ 3 กันยายน 2565 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ร่วมกันเปิดตัวนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเข้าสู่การเมืองระดับชาติ และเปิดตัวเป็นหัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย

นายจุรินทร์กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของพรรคที่ได้มีโอกาสต้อนรับนายสุชัชวีร์ เข้าสู่การเมืองระดับชาติ โดยนายสุชัชวีร์ได้แสดงความจำนงลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ประชาธิปัตย์ ซึ่งพรรคยินดีสนับสนุน และจะพิจารณาตามกระบวนการของพรรค และกฎหมายพรรคการเมือง รวมถึงกฎหมายเลือกตั้งต่อไป

นายจุรินทร์กล่าวกว่า พรรคจะได้มอบหมายภารกิจให้ ดร.เอ้ อย่างน้อย 2 ประการ 1.มอบหมายให้เป็นตัวจักรสำคัญคนหนึ่งในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึงในครั้งหน้า โดยเฉพาะรับผิดชอบร่วมกับทีมกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นด้านหลัก

2. มอบหมายให้ ทำหน้าที่เป็น หัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย ของพรรคที่จะทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ของพรรค เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ขับเคลื่อนการทำกิจกรรมในเรื่องการศึกษาทันสมัยต่อไป และเพื่อที่จะได้เข้ามาร่วมกับพรรคในการสร้างคนเก่ง คนดี และคนรุ่นใหม่ที่สนองต่อความต้องการของโลกยุคใหม่ ให้กับประเทศต่อไป

สำหรับทีมการศึกษาทันสมัย ประกอบด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ อย่างน้อยในเบื้องต้น 6 คน ประกอบด้วย 1.ดร.ธัญนนท์ รัตนเอื้อกังวาล นักวิชาการอิสระด้านการศึกษา อดีตผู้บริหารศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมการผลิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2.ซีนัท มะหะหมัด เป็นเจ้าของเพจสอนภาษาอังกฤษ The Londoners และวิทยากรด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนของคนรุ่นใหม่ 3.ธิวาภรณ์ พัฒนะรวีโรจน์ ผู้บริหารโครงการ Gump’s Ari community Space และเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจการทำธุรกิจ

4.ชยพงศ์ สายฟ้า ผู้บริหารโรงเรียนเกษมพิทยา ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

5.ณฐภาส์ รัชตะกุลธำรง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว และ 6.พลีธรรม ตริยะเกษม บุตรของนายพีรพล ตริยะเกษม Activist สมัย 14 ตุลา 16 กก.ผจก. บริษัทดินสอ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Learning และ Civic Education (การสอนด้านความเป็นพลเมือง)

นายจุรินทร์กล่าวว่า ทั้ง 6 ท่าน ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพและเป็นคนรุ่นใหม่ ที่จะมาทำงานร่วมกับ ดร.เอ้ ในการขับเคลื่อนการศึกษาทันสมัยในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อร่วมกันสร้างคนเก่ง คนดี และคนรุ่นใหม่ที่สนองตอบความต้องการของโลกยุคใหม่ให้กับประเทศต่อไป

“คำจำกัดความในเรื่องการศึกษาทันสมัย ของพรรคฯ ว่า เป็นการศึกษาที่พร้อมสนองตอบต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน ในระบบ นอกระบบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างคนเก่ง คนดี ที่มีศักยภาพให้กับประเทศต่อไป ในนามพรรคประชาธิปัตย์”

นายจุรินทร์กล่าว

นายจุรินทร์กล่าวว่า สำหรับรูปธรรมในการขับเคลื่อนการศึกษาทันสมัยนั้น พรรคประชาธิปัตย์ ยังมีบุคลากรที่มีประสบการณ์อีกจำนวนมาก เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาในภาพรวมของประเทศด้วย ตั้งแต่ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายประกอบ รัตนพันธ์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน และยังมีปลัดกระทรวงอีกหลายท่าน ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับการสร้างคนเก่ง และคนดีให้กับประเทศต่อไป

นายสุชัชวีร์ กล่าวขอบคุณหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ที่ให้โอกาสตนได้ทำงานที่ตนมี passion มาก ทั้งเรื่องกรุงเทพมหานครและเรื่องการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าใครจะมาทำการศึกษาได้ เพราะการศึกษานั้นมีความซับซ้อนตั้งแต่รากของปัญหาตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปจนถึงอนาคต