ประชาธิปัตย์บี้!รัฐเอากำไร “ปตท.”มาตรึงราคาดีเซล

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

 

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา สอบถามเรื่องราคาน้ำมันดีเซลแพง โดยกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งอยากให้อยู่ไม่เกินลิตรละ 25 บาท ไม่ใช่กำหนดราคาเพดานลิตรละ 30บาทว่า ควรใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงควบคุมราคาดีเซลไม่ให้เกิน 25 บาทต่อลิตร ไม่ให้กระทบต่อราคาค่าขนส่ง และราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดย ปตท.มีผลกำไร 3 ไตรมาสสูงถึงกว่า 80,000 ล้านบาท ปตท.เป็นรัฐวิสาหกิจควรดูแลประชาชน ไม่ใช่มุ่งแสวงกำไรอย่างเดียว จะมีนโยบายนำกำไรชดเชยราคาน้ำมันดีเซลให้ประชาชนหรือไม่ จะรักษาผลประโยชน์ให้กลุ่มทุนพลังงานที่เคยทำงานมาหรือรักษาผลประโยชน์ให้ประชาชน

ด้านนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ชี้แจงว่า ปตท.เป็นรัฐวิสาหกิจ แม้มีกำไร 3 ไตรมาส 80,000ล้านบาท แต่มีหนี้สิน 1.5 ล้านล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว ปตท.เหลือกำไร 50,000 ล้านบาท การมีกำไร 80,000 ล้านบาท ไม่ใช่เรื่องน้ำมันอย่างเดียว แต่รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่แข่งกับเอกชนด้วย 

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ปตท. ช่วยเหลือสังคมมากมาย เรื่องการดูแลประชาชน ปตท.ไม่เป็นรองใคร ส่วนการนำกำไร ปตท.มาตรึงราคาน้ำมันเป็นไปไม่ได้ เพราะรัฐถือหุ้นแค่ 62% มีผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ อีก ถ้าจะนำมาใช้ขัดต่อกฎหมาย และ ปตท.ก็คืนสังคมด้วยการจ่ายผ่านระบบภาษีและเงินปันผลกำไร ซึ่งรัฐก็ได้ใช้ส่วนนี้ไปเป็นงบประมาณแผ่นดิน