ประกาศ!สนามบินดอนเมืองเปลี่ยนจุดจอดรถเมล์A 1 – A4 ใหม่จากเดิมประตู 14ในประเทศเป็นประตู 8 อาคารระหว่างประเทศ

ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการสนามบินดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา ทางสนามบินดอนเมืองได้มีการย้ายจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ(รถเมล์)สาย A1 – A4 ภายใน สนามบินดอนเมือง ใหม่จากเดิมจะจอดให้บริการรถเมล์ A1-A4 ที่ ประตู 14 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ขณะนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นประตู 8 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแล้ว และหากผู้โดยสารอยากจะขึ้นต้นทางก็สามารถเดินมาขึ้นโโยสารได้ที่บริเวณช่องจอดรถโดยสารสาธารณะใต้อาคาร อาคาร Service Hall (ติดกับอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ด้านทิศเหนือ)

สำหรับสาเหตุที่ต้องย้ายจุดจอดนั้น เพราะจุดเดิมชานชาลาแคบ ทำให้ผู้โดยสารที่มารอขึ้นรถเมล์ไม่ได้รับความสะดวก อีกทั้งบริเวณดังกล่าวมี 2 ช่องจราจร เมื่อมีรถเมล์มาจอด ประกอบกับมีรถส่วนบุคคลมารอรับญาติ ก็จะยิ่งทำให้จราจรบริเวณนั้นติดขัด และยังสร้างมลพิษจำนวนมากด้วย

นอกจากนี้การที่รถเมล์จะเลี้ยวเข้ามารับผู้โดยสาร ยังทำได้ค่อนข้างลำบาก เพราะติดตอม่อ หากมีรถจอดขวางก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหารถติด กว่ารถจะเลี้ยวเข้ามารับผู้โดยสารได้ต้องใช้เวลานาน อย่างไรก็ตามจากจุดรับกระเป๋ามายังจุดใหม่จะมีระยะประมาณ 90 เมตร ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลี้ยวขวาออกจากจุดรับกระเป๋า เดินไปตามทางในอาคารไปยังจุดจอดใหม่ได้เลย

ทั้งนี้จุดใหม่บริเวณประตู 8 ที่ สนามบินได้จด้จัดเป็นจุดจอดรถเมล์นั้น ทางสนามบินยังได้มีการจัดที่นั่งพักคอยสำหรับรอขึ้นรถเมล์ไว้ด้วบ ประกอบกับได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งว่ารถเมล์สายใดมาถึงแล้วบ้าง ซึ่งผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกขึ้น รวมทั้งที่นั่งพักคอยรถโดยสารยังมีเก้าอี้ให้นั่งรอในห้องปรับอากาศ โดยที่ผู้โดยสารไม่ต้องออกไปยืนรอรถเมล์ และสูดควันพิษด้านนอกเหมือนเดิมอีก

ขณะเดียวกันการเดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองก็จะรวดเร็วมากขึ้น เพราะจากประตู 8 รถเมล์สามารถออกไปยังถนนวิภาวดีรังสิตได้เลย ช่วยลดระยะเวลาการออกจากจุดเดิมไม่น้อยกว่า 10 นาที ซึ่งยืนยันว่าผู้โดยสารเดินไกลหน่อย แต่ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นแน่นอน อย่างไรก็ตามทางสนามบินดอนเมืองยอมรับว่า ในช่วงที่มีการเปลี่ยนจุดจอดรถโดยสาร ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงจริงๆ ทำให้ผู้โดยสารไม่ทราบข้อมูล และมีเสียงสะท้อนเข้ามามากว่าเดินค่อนข้างไกลจากเดิม