ปตท.บูมซอฟท์เพาเวอร์ต่อยอดทุนวัฒนธรรม-ภูมิปัญญาไทย ชูดิจิทัลหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งออกคอนเทนต์บุกตลาดโลก

  • ปตท.ชูโปรเจกต์ Soft Power for Better Thailand ผนึกพันธมิตรนำไฮเทคดิจิทัลหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  • ต่อยอดทุนทาง “วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย” ร่วมส่งออกคอนเทนต์ไทยสู่สากล ก้าวสู่ระบบนิเวศสร้างสรรค์
  • ลุยปั้นคนสู่มาตรฐานสากลเพิ่มการผลิตคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลก เพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตยกระดับเศรษฐกิจชาติเติบโตสมดุลยั่งยืน

นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่ากลุ่ม ปตท. ได้จัดตั้งโครงการ Soft Power for Better Thailand ขึ้นร่วมขับเคลื่อนจุดขายประเทศไทยทางด้านพลังSoft Power ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับการพัฒนาซอฟท์พาวเวอร์ไทย หรือ “เสน่ห์ไทย” ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีปฏิบัติอันเป็นภูมิปัญญาไทย ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยแล้ว ยังได้ช่วยผู้ประกอบกการธุรกิจสามารถดึงนานาชาติเข้ามาลงทุนขยายฐานอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Industry) ในไทยได้ด้วย ช่วยสนับสนุนนโยบายภาครัฐกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยได้อีกช่องทาง

ล่าสุด ปตท. จับมือพันธมิตรหลักอย่าง บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) บริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีซอฟท์พาวเวอร์ ผ่านการนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการสร้างสรรค์คอนเทนต์ไทย ภายใต้แนวคิด TECH CREATE FUN คือ การนำเทคโนโลยี (TECH) เช่น Virtual Reality, Augmented Reality, Drone และ Metaverse เป็นต้น มาเสริมศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน (CREATE) เช่นภาพยนตร์ ดิจิทัลคอนเทนต์  หรือ งานศิลปะ เป็นทั้งผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีขึ้น (FUN)

รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟท์พาวเวอร์ไทย มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทางด้าน พัฒนาทักษะบุคลากร สนับสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่

ด้านที่ 1 สร้างคอนเทนต์ไทยสู่สากล ผ่านโครงการ Content Lab ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) (CEA) โดยจะมีกิจกรรม Open House โครงการในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นำเสนอโปรแกรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับผลิตภาพยนตร์ ซีรีส์ งานโฆษณา งานอีเวนต์ และเกมให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา นักสร้างอนิเมชั่น และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อต่อยอดการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานระดับสาก ได้รับประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายทำชั้นนำของไทย

ด้านที่ 2 สร้างบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านโครงการ TGIF – Technology is Fun ด้วยการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับซอฟท์พาวเวอร์ มาจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 11 แห่ง ระหว่างมีนาคม – กันยายน 2566 เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานแล้วนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นซอฟท์พาวเวอร์ในเชิงพาณิชย์

ด้านที่ 3 จัดแสดงศักยภาพซอฟท์พาวเวอร์ด้านศิลปะไทย ผ่านนิทรรศการ “Locating the Locals: A Virtual Exhibition by PTT” โดยคัดเลือกผลงานจากเวทีการจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ซึ่งเคยได้รับรางวัลตั้งแต่ปี 2529 นำมาจัดแสดงอีกครั้ง เพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ชมบนพื้นที่จัดแสดงศิลปะแบบเสมือนจริง (Virtual Art Gallery) โดยจัดแสดงครั้งใหม่ในงาน Bangkok Design Week 2023 บริเวณ ริเวอร์ ซิตี้กรุงเทพฯ ระหว่างวันนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2566 และ Isan Creative Festival 2023 ที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง 1 – 9 เมษายน 2566 เปิดให้ชมนิทรรศการในโลกเสมือนที่ virtualspacebyptt.com ได้ด้วย

ปตท. ได้ใช้เวทีต่าง ๆ ร่วมขบวนสนับสนุนจุดขาย ซอฟท์ เพาเวอร์ ของเมืองไทย เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ในการสร้างธุรกิจและการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ พร้อมกับเป็นอีกกลไกช่วยยกระดับห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้ทัดเทียมสากล ผลักไทยศักยภาพของประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์สร้างสรรค์แห่งอาเซียน เพิ่มรายได้ เพิ่มการจ้างงานใหม่สาขาครีเอทีพและดิจิทัลได้ในระยะยาว เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมเดินหน้าเศรษฐกิจอย่างสังสรรค์ให้ไทยเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen